Syksyn 2017 opintotarjonta

  • Syksyn 2017 kurssit on jaoteltu aiheittain.Tarjolla on opintoja niin kauppatieteelliseltä, taiteiden kuin tekniikan alalta sekä kieli- ja viestintäkursseja. Kurssikuvaukset näkyvät opintopolku.fi - palvelussa.
  • Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti tiistaina 22.8.2017 klo 12.00. Kurssimaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Ilmoittautuminen päättyy kurssikohtaisesti yleensä kurssin alkuun mennessä tai viikkoa ennen kurssin alkua.
  • Aimo-palvelun kurssivalikossa on merkintä "täynnä", jos kurssilla on varasijoja jäljellä. Varasijoille voi ilmoittautua maksuttomasti.
  • Ilmoittautumisohjeet.
  • Säännöt, maksut ja peruutusehdot
  • Jos et ole aiemmin opiskellut Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa, sinun kannattaa tutustua tähän sivustoon: Opinnoissa alkuun
  • Kevätlukukauden 2018 opintotarjonta täydentyy lokakuun 2017 loppuun mennessä ja ilmoittautuminen alkaa 28.11.2017.

 

Opintotarjonta aineittain


Arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri
Arkkitehtuurin historian perusteet, 4 op
History of Finnish Architecture, 2-5 cr
Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 1, 3 op

Akustiikka ja äänenkäsittely
Communication Acoustics, 5 cr
Noise Control P, 5 cr
Puheenkäsittely, 5 op

Creative Sustainability
State of the World and Development, 2 cr
Sustainable Business and Consumption, 6 cr

Elokuvataide
Elokuvan historia 1 (mykkäelokuva), 1 op
Elokuvan historian erityisalueet (Akira Kurosawa), 3 op
Elokuvan historian erityisalueet (The Western, Part I), 3 op

Energia- ja ympäristötekniikka
Energiasysteemit, 5 op
Energia ja ympäristö, 5 op
Hydrologian ja hydrauliikan perusteet, 5 op
Vesi- ja ympäristötekniikka, 5 op
Katso myös avoin Energy Forum - luentosarja (ei opintopisteitä)

English Business Communication
Business Communication Skills, 3 cr
Business Presentations, 3 cr
Management Communication, 6 cr

Filosofia
Akateemisen ajattelun alkeiskurssi, 3 op
Tieteen filosofia,  5 op
Yritysvastuu ja -etiikka, iltaluentokurssi, 3 op

Fysiikka
Aineen rakenne (CHEM), 5 op
Energialukutaito: ydinkysymyksiä ja -vastauksia energiasta, 3 op
Fundamentals of New Energy Sources, 5 cr
Kvanttimekaniikka, 5 op
Mekaniikka (ELEC), 5 op
Optical Physics, 5 cr
Säteilyfysiikka- ja turvallisuus, 5 op
Termodynamiikka (ENG1), 5 op
Termodynamiikka (ENG2), 5 op
Yliopistofysiikan perusteet, 5 op

Graafinen suunnittelu
Käsivarapiirustus, 3 op

Informaatioteknologian perusteita
Informaatioteoria, 5 op
Signal Processing for Communications, 5 cr
Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely, 5 op
Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi, 5 op

Insinööritieteiden korkeakoulun yhteisopintoja
Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi, 3 op

Johtaminen
Collaboration in Teams and Networks, 5 cr
Doing Business in China, 6 cr
Doing Business in Russia, 6 cr
Driving Global Businesses, 6 cr
Henkilöstöjohtaminen, 6 op
Human Resource Management, 6 cr
Ihminen ryhmässä, 5 op
Inside Work Cultures, Book exam, 6 cr
Introduction to Management and International Business, 6 cr
Introduction to Strategic Management, 5 cr
Johtaminen ja johtajuus, iltakurssi, 5 op    
Johtamisen perusteet, verkkokurssi, 6 op
Johtamisen perusteet, iltaluentokurssi, 6 op
Management and Strategy Making, book exam, 6 cr
Organisaatiokäyttäytyminen, 6 op
Organisaatiokäyttäytyminen, iltaluentokurssi, 6 op
Organisaatioteoria, iltakurssi 5 op
People Management in Multinational Organizations, evening course, 6 cr
Responsibility Management, book exam, 6 cr
Strategy Work, 6 cr
Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen, iltakurssi, 5 op
Yritysvastuu ja -etiikka, iltaluentokurssi, 3 op

Kemiantekniikka
Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit, 5 op
Teollisuuden toimintaympäristö, 3 op
Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit, 5 op (vain sivuaineopiskelijoille)

Kone- ja rakennustekniikka
Introduction to History of Science, Technology and Innovation, 3-6 cr
Koneenrakennustekniikka B, 5 op
Passenger Ships L, 5 cr
Rakentamisen tekniikat, 5 op
Tuotesuunnittelu, 5 op
Product Sustainability, 5 cr (Aaltonaut Program)

Kuvataidekasvatus
Taiteidenvälinen pedagogiikka I, 5 op
Taide ja komiikka -kurssi on peruutettu syyslukukaudella 2017
Valokuva I, 5 op

Laskentatoimi
Johdon laskentatoimi I, 6 op
Johdon laskentatoimi II, 6 op
Kirjanpito, iltakurssi, 6 op
Kirjanpito, 6 op
Laskentatoimen perusteet, iltakurssi 6 op
Tilintarkastus, 6 op
Tuloslaskenta, 6 op

Logistiikka
Hankintojen johtaminen, iltakurssi, 6 op
Intellectual Property Rights, 6 cr
Management of Technology, 6 cr
Product and Inventory Management, 6 cr
Purchasing and Supply Management, 6 cr
Service Operations and Strategy, 6 cr
Tuotantotalouden perusteet, iltakurssi, 6 op

Management and International Business
Doing Business in China, 6 cr
Doing Business in Russia, 6 cr
Driving Global Businesses, 6 cr
Inside Work Cultures, Book exam, 6 cr
Introduction to Management and International Business, 6 cr
Management and Strategy Making, book exam, 6 cr
People Management in Multinational Organizations, evening course, 6 cr
Responsibility Management, book exam, 6 cr
Strategy Work, 6 cr

Management Science
Business Decisions 1, 6 cr
Decision Making and Choice Behavior, 6 cr
Simulation, 6 cr
Talousmatematiikan perusteet, iltakurssi syksy 2017 - kevät 2018, 6 op
Taulukkolaskenta ja analytiikka, 6 op
Tilastotieteen perusteet, 6 op

Markkinointi
Brändin voiman johtaminen ja arviointi, iltakurssi,  6 op
Consumer Behavior, web course, 6 cr
Market Research, 6 cr
Markkinoinnin perusteet, 6 op
Markkinoinnin perusteet, verkko-opetus, 6 op
New Product Development, 6 cr
Palvelujen markkinointi, verkkokurssi, 6 op  Kurssi peruttu syksy 2017, järjestetään kevät 2018
Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot, 6 op

Matematiikka
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1, 5 op
Differentiaali- ja integraalilaskenta MOOC, 5 op
Differentiaali- ja integraalilaskenta 2, 5 op
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3, 5 op
Differential and integral calculus 2, 5 cr
Differential- och integralkalkyl 1, 5 sp
Diskreetin matematiikan perusteet, 5 op
Fourieranalyysi, 5 op
Grundkurs i diskret matematik, 5 sp
Kompleksianalyysi, 5 op
Lineaarialgebra 5 op
Matriisilaskenta, 5 op
Matriisilaskenta MOOC, 5 op
Matrisräkning, 5 sp
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, 5 op
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi, alkusyksy, 5 op
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi, loppusyksy, 5 op

Muotoilu
Basics of Service Design (Nov-Dec), 2 cr
Basics of Service Design (Sept-Oct), 2 cr
Muotoilun rooli ja merkitys, 2 op
Service Design (Project Course), 4 cr

Neurotieteet
Aivoaakkoset, 4 op

Rahoitus
Rahoituksen perusteet, iltakurssi, 6 op

Rakennettu ympäristö
Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun, 5 op
Yrityksen ympäristöoikeus, 5 op/ Business Environmental Law L, 5 cr

Sähkötekniikan perusteita
Robotiikka, 5 op
Sähkötekniikka ja elektroniikka, 5 op

Taideaineet
Havainto, 7 op
Käsivarapiirustus, 6 op
Sarjakuvailmaisu III, 8 op
Taide nyt!, 7 op

Taloustiede
Mikrotaloustiede, 6 op
Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business, 6 cr
Suomen talous ja talouspolitiikka, 6 op
Taloustieteen perusteet, iltakurssi, 6 op

Tietojärjestelmätiede
Management Information Systems, 6 cr
Programming I, 6 cr
Programming II, 6 cr
Strategic Information Technology Management, 6 cr

Tietotekniikka
Computer Graphics, 5 cr
Data Science, 5 cr
Information Security, 5 cr
Machine Learning: Basic Principles, 5 cr
Ohjelmoinnin peruskurssi Y1, 5 op
Software Engineering, 5 op
Tietorakenteet ja algoritmit Y, 5 op

Tuotantotalous
Kansantaloustieteen perusteet, 5 op
Operaatioiden johtaminen, 5 op
Tuotantotalous 1, 5 op

Yritysviestintä/ Organisaatioviestintä
Business Communication Skills, 3 cr
Business Presentations, 3 cr
Digitaalinen viestintä ja media, 6 op
Management Communication, 6 cr
Muutosviestintä, 6 op

Yrittäjyys/ Entrepreneurship
Entrepreneurship and Innovation Management, 6 cr

Yritysjuridiikka
Elinkeinoverotus, 6 op
Kilpailuoikeus I, 6 op
Legal Aspects of Finance, 6 cr
Sopimusjuridiikka, 6 op
Verotuksen perusteet, iltakurssi, 6 op
Verotuksen perusteet, 6 op
Yritysjuridiikan perusteet, iltakurssi, 6 op

 

Kielikurssit (englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä, viestintä)


English Business Communication
Business Communication Skills, 3 cr
Business Presentations, 3 cr
Management Communication, 6 cr

Espanja                                                                    
Espanja 1 - Työelämän espanjaa (Alkeet), 3 op
Espanja 2 - Työelämän espanjaa, 3 op
Espanja 3A, 2 op
Espanja 3b, 2 op
Espanja 3A - Liike-elämän espanjaa, 3 op
Espanja 3B- Liike-elämän espanjaa, 3 op
Español 4a – Cultura y negocios (o,w), 3 op
Español 4b– Cultura y negocios (o,w), 3 op
Español 4c - Comunicación corporativa (o,w), 3 op
Español 5(o,w), 3 op

Kiina
Chinese 1 - Chinese for Professional Needs (basics), 3 cr
Chinese 3 - Chinese for Professional Needs, 4 cr
Chinese 5 - Chinese for Professional Needs, 3 cr

Ranska
Français 1 - työelämän ranskaa (alkeet) 1, 3 op
Français 2 – työelämän ranskaa, 3 op
Français 3a -Communication professionnelle, 3 op
Français 3b- Communication professionnelle (o,w), 3 op (lisätty 7.8.2017)
Français 3c- Communication professionnelle (o,w), 3 op (lisätty 7.8.2017)
Ranskankielinen yritysviestintä 1b (o), 3 op
Français des affaires 1a (o,w), 3 op
Communication professionnelle avancée (o,w), 3 op

Ruotsi
Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, iltakurssi, 3 op
Ruotsinkielisen viestinnän alakohtainen itseopiskelukurssi, 3 op

Saksa
Saksa 1-työelämän saksaa, 3 op
Saksa 2-työelämän saksaa, 3 op
Deutsch 3 - Työelämän saksaa, 3 op
Deutsch 4 - Työelämän saksaa, 3 op
Deutsch 5- Työelämän viestintää, 3 op
Liike-elämän saksaa 1a, 3 op
Liike-elämän saksaa 1b, 3 op
Liike-elämän saksaa 2a, 3 op
Liike-elämän saksaa 3a, 3 op
Deutsch fürs Management, 3 op

Suomi (vieraana kielenä)
Finnish 1A, evening course, 2 op
Finnish 1B, evening course,  2 op
Finnish 2A, evening course, 2 op
Finnish 2B, evening course, 2 op
Finnish 3A, evening course, 2 op
Finnish 3B, evening course, 2 op
Finnish 4A ,2 op
Finnish 4B, 2 op Registration starts 15.9.
Finnish 5, 3 op
Finnish Conversation 1, 1 op

Venäjä
Alakohtaista venäjää, 3 op
Liike-elämän venäjää 1, 3 op
Liike-elämän venäjää 2, 3 op
Liike-elämän venäjää 5 (o,w) , 3 op : kurssitieto julkaistu 28.8., ilmoittautuminen päättyy 4.9.2017
Venäjä 1 - työelämän venäjää (alkeet), 3 op
Venäjä 2, - työelämän venäjää, 3 op

Viestintä (Kielikeskuksen opetus. Katso Yritysviestinnän kurssit ylempää ainelistauksessa)
Asiakirjoittaminen: tekstin- ja kielenhuoltoa, 1 op
Directed Studies in Intercultural Communication L, 1-3 op
Esiintymistaito, 3 op
Esitelmöintitaidot L, 1 op
Introduction to Intercultural Communication L, 3 op
Johtamisviestintä, 3 op
Multicultural Teamwork and Leadership L, 3 op
Neuvottelutaito L, 2 op
Tieteellinen kirjoittaminen DI- ja arkkitehtiopiskelijoille, 3 op
Työelämän vuorovaikutusosaaminen, iltaluentokurssi, 2 op
Työelämän vuorovaikutusosaaminen, 2 op
Väittelytaito L, 2 op

 

Aalto-yliopiston avoin yliopisto pidättää itselleen oikeuden muuttaa opetusohjelmaa.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 18.10.2017.