Syksyn 2018 opintotarjonta

  • Syksyn 2018 opetustarjonta on nähtävillä tällä sivulla (opetusta syyskuusta joulukuuhun).
  • Kurssit on jaoteltu aiheittain. Kurssikuvaukset näkyvät opintopolku.fi - palvelussa.
  • Ilmoittautumiset kursseille alkavat tiistaina 21.8.2018 klo 12.00 porrastetusti. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy kurssikuvauksessa. Kurssimaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Ilmoittautuminen päättyy kurssikohtaisesti kuvauksessa kerrottuna aikana. Aimo-palvelun kurssivalikossa on merkintä "täynnä", jos kurssilla on varasijoja jäljellä. Varasijoille voi ilmoittautua maksuttomasti.
  • Ilmoittautumisohjeet
  • Säännöt, maksut ja peruutusehdot
  • Jos et ole aiemmin opiskellut Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa, sinun kannattaa tutustua tähän sivuun: Opinnoissa alkuun.
  • Aalto-yliopiston avoin yliopisto pidättää itselleen oikeuden muuttaa opetusohjelmaa.
  • Kevätlukukauden 2019 kurssit julkaistaan lokakuussa ja ilmoittautuminen alkaa 27.11.2018.

 

Syksyn 2018 opintotarjonta aiheittain:

 

Kurssilistaan on tulossa vielä elokuussa kurssitarjontaa Sähkötekniikan korkeakoulusta.

Arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri
Arkkitehtuurin historian perusteet, 4 op
Arkkitehtuurin teoria 1, luentokurssi, 5 op
Kulttuurimaiseman ja vanhan puutarhan kasvit 3 op
Rakennussuojelun yleiset perusteet, 5 op
Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 1, 3 op

Akustiikka ja äänenkäsittely
Communication Acoustics, 5 cr
Noise Control P, 5 cr
Speech Processing , 5 cr

Digital Systems and Design
Design in Engineering, 5 cr

Elokuvataide
Elokuvan historia 1, 1 op (Mykkäelokuva)
Elokuvan historia 2, 1 op (Äänielokuvan murros)
Elokuvan historia 5, 2 op (French Cinema in the 1950s)
Elokuvan historian erityisalueet, 3 op (Stanley Kramer, producer/director)

Energia- ja ympäristötekniikka
Energia ja ympäristö, 5 op
Energiasysteemit, 5 op
Sovellettu Hydrologia, 5 op
Termodynamiikka ja lämmönsiirto, 5 op
Vesi- ja ympäristötekniikka, 5 op

English Business Communication
Business Communication Skills, 3 cr
Management Communication, 6 cr

Filosofia
Akateemisen ajattelun alkeiskurssi, 3 op
Tieteen historia, 5 op
Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op

Fysiikka
Aineen rakenne, 5 op
Energianlukutaito: ydinkysymyksiä ja -vastauksia energiasta, 3 op
Fundamentals of New Energy Sources, 5 cr
Kvanttimekaniikka, 5 op
Mekaniikka (ELEC), 5 op
Säteilyfysiikka ja -turvallisuus, 5 op
Termodynamiikka (ENG1), 5 op
Termodynamiikka (ENG2), 5 op
Yliopistofysiikan perusteet, 5 op

Informaatioteknologian perusteita
Informaatioteoria, 5 op
Signal Processing for Communications, 5 cr
Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely, 5 op
Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi, 5 op

Insinööritieteiden korkeakoulun yhteisopintoja
Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi, 3 op

Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta
Collaboration in Teams and Networks, 5 cr
Global Marketing Management, 6 cr
Doing Business in China, 6 cr
Finding Joy and Productivity in Academic Writing, 6 cr
Henkilöstöjohtaminen, 6 op
Human Potential, 5 cr
Human Resource Management, 6 cr
Inside Work Cultures, 6 cr
International Strategy, 6 cr
Introduction to Management and International Business, book exam, 6 cr
Introduction to Strategic Management, 5 cr
Johtaminen ja johtajuus, iltakurssi, 5 op 
Johtamisen perusteet, iltaluentokurssi, 6 op
Johtamisen perusteet, verkkokurssi, 6 op
Management and Strategy Making, book exam, 6 cr
Organisaatiokäyttäytyminen, iltakurssi, 6 op
Organisaatiokäyttäytyminen, päiväkurssi, 6 op
Organisaatioteoria, iltakurssi, 5 op
Responsibility Management, book exam, 6 cr
Ryhmätoiminta ja organisointi, 5 op
Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen, iltakurssi, 5 op
Sustainability in Business, 6 cr
Sustainability in International Business, 6 cr
Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op

Kemiantekniikka
Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit, 5 op
Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit, 5 op

Kone- ja rakennustekniikka
Introduction to History of Science, Technology and Innovation, 5 cr
Koneenrakennustekniikka B, 5 op
Passenger Ships L, 5 cr
Rakentamisen tekniikat, 5 op
Tuotesuunnittelu, 5 op
Product Sustainability, 5 cr (Aaltonaut Program)

Kuvataidekasvatus
Valokuva I, 5 op
Kokeellinen painokangastyöpaja, 5 op
Digitaalisen kuvailmaisun työpaja, 5 op
Ryhmäprosessi ja terapeuttisuus taidekasvatuksessa, 10 op syksy 2018 - kevät 2019 (Wilhelmus)

Laskentatoimi
Johdon laskentatoimi I, 6 op
Johdon laskentatoimi II, 6 op
Kirjanpito, 6 op
Kirjanpito, iltakurssi, 6 op
Laskentatoimen perusteet, iltakurssi, 6 op
Tuloslaskenta, 6 op
Tilintarkastus, 6 op

Logistiikka
Intellectual Property Rights, 6 cr
Logistics Systems and Analytics, 6 cr
Process Analysis and Management, 6 cr
Quality and Performance Management, 6 cr
Sustainable Supply Chains, 6 cr
Tuotantotalouden perusteet, iltakurssi, 6 op

Management Science
Business Decisions 1, 6 cr
Simulation, 6 cr
Talousmatematiikan perusteet, iltakurssi syksy 2018 - kevät 2019, 6 op
Taulukkolaskenta ja analytiikka, 6 op
Tilastotieteen perusteet, 6 op

Markkinointi
Brändin voiman johtaminen ja arviointi, 6 op
Consumer Behavior, web course, 6 cr
Innovations in an Age of Constant Change, 6 cr
Market Research, 6 cr
Markkinoinnin perusteet, verkko-opetus, 6 op
Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot, 6 op

Matematiikka
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1, 5 op
Differentiaali- ja integraalilaskenta 2, 5 op
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3, 5 op
Differential and integral calculus 1, 5 cr
Differential- och integralkalkyl 1, 5 sp
Diskreetin matematiikan perusteet, 5 op
Fourieranalyysi, 5 op
Grundkurs i diskret matematik, 5 sp
Kompleksianalyysi, 5 op
Linear algebra, 5 cr
Matriisilaskenta, 5 op
Matrisräkning, 5 sp
Matrix algebra, 5 cr
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, 5 op
Shapes in Action, 5 cr
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi, alkusyksy, 5 op
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi, loppusyksy, 5 op

Muotoilu
Basics of Service Design, 2 cr
Muotoilun rooli ja merkitys, 2 op
Service Design (Project Course), 4 cr

Neurotieteet
Aivoaakkoset, 4 op

Organisaatioviestintä (Kauppakorkeakoulun kurssit)
Business Communication Skills, 3 cr
Change Management and Communication, 6 cr
Digitaalinen viestintä ja media, 6 op
Investor Relations, 6 cr
Management Communication, 6 cr
Organizational Communication, 6 cr
Strategy Communication, 6 cr
Viestintä ja projektinhallinta, 6 op

Rakennettu ympäristö
Institutions in Real Estate Economics L, 6 cr
Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun, 5 op 
State of the World and Development, 2 cr

Sähkötekniikan perusteita
Robotiikka, 5 op
Sähkötekniikka ja elektronikka, 5 op

Taide- ja teoriaopinnot
Sarjakuvan perusteet, 6 op
Taiteen evoluutio, 2 op
Visualized Me: Creative Ways of Thinking and Using Visual Tools, 5 cr

Taloustiede
Mikrotaloustiede, 6 op
Mikrotaloustiede: hinnoittelu ja strategia, 6 op
Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business, 6 cr
Suomen talous ja talouspolitiikka, 6 op
Taloustieteen matemaattiset menetelmät, 6 op
Taloustieteen perusteet, 6 op
Taloustieteen perusteet, iltakurssi, 6 op

Tietojärjestelmätiede
Programming I, 6 cr
Programming II, 6 cr
Strategic Information Technology Management, 6 cr

Tietotekniikka
Basics in Programming, 5 cr
Computer Graphics, 5 cr
Data Science, 5 cr
Information Security, 5 cr
Machine Learning, 5 cr
Object Oriented Programming with C++, 5 cr
Ohjelmoinnin peruskurssi Y1, 5 op
Software Engineering, 5 cr
Tietorakenteet ja algoritmit Y, 5 op

Tuotantotalous
Kansantaloustieteen perusteet, 5 op
Operaatioiden johtaminen, 5 op
Tuotantotalous 1, 5 op

Visuaalinen viestintä
Käsivarapiirustus,  3 op

Yrittäjyys/ Entrepreneurship
Entrepreneurship and Innovation Management, 6 cr

Yritysjuridiikka
Elinkeinoverotus, 6 op
Kilpailuoikeus I, 6 op
Legal Aspects of Finance, 6 cr
Sopimusjuridiikka, 6 op
Verotuksen perusteet, iltakurssi, 6 op
Verotuksen perusteet, 6 op
Yritysjuridiikan perusteet, iltakurssi, 6 op
 

KIELIKURSSIT

Espanja
Espanja 1 - työelämän espanjaa (alkeet), iltakurssi, 3 op
Espanja - johdatus kulttuuriin, 3 op
Espanja 1 - Työelämän espanjaa (Alkeet), 3 op
Espanja 2 - Työelämän espanjaa, 3 op
Espanja 3A, 2 op
Espanja 3a - Liike-elämän espanjaa, 3 op
Espanja 3B, 2 op
Espanja 3b- Liike-elämän espanjaa, 3 op
Español 4a – Cultura y negocios (o,w), 3 op
Español 4b – Cultura y negocios (o,w), 3 op
Español 4c– Comunicación corporativa (o,w), 3 op
Español 5(o,w), 3 op

Kiina
Chinese 1 - Chinese for Professional Needs (basics), 3 cr
Chinese 3 - Chinese for Professional Needs, 4 cr
Chinese 5 - Chinese for Professional Needs, 3 cr

Kirjallinen ja puheviestintä
Esiintymistaito, iltakurssi, 3 op
Esiintymistaito, 3 op
Esitelmöintitaidot L, 1 op
Introduction to Intercultural Communication L, 3 cr
Johtamisviestintä L, 3 op
Kirjoita asiantuntevasti, iltaluentokurssi, 2 op
Multicultural Teamwork and Leadership L, 3 cr
Työelämän vuorovaikutusosaaminen, 2-3 op

Ranska
Français 1 - työelämän ranskaa (alkeet) 1, 3 op
Français 2 – työelämän ranskaa, 3 op
Français 3a -Communication professionnelle, 3 op
Français 3b- Communication professionnelle (o,w), 3 op
Grammaire Française, 3 op
Ranska pähkinäkuoressa, 3 op

Ruotsi
Ruotsin kirjallinen itseopiskelukurssi, 2 op
Ruotsinkielisen viestinnän alakohtainen itseopiskelukurssi, 3 op
Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, iltakurssi, 3 op
Yrityselämä, yhteiskunta ja kulttuuri Pohjolassa, 3 op

Saksa
Saksa 2-työelämän saksaa, 3 op
Deutsch 3 - Työelämän saksaa, 3 op
Deutsch 4 - Työelämän saksaa, 3 op
Deutsch 5- Työelämän viestintää (o,w), 3 op
Liike-elämän saksaa 2 a (o,w,), 3 op
Liike-elämän saksaa 3 a, 3 op

Suomi (vieraana kielenä)
Finnish 1A, iltakurssi, 2 op
Finnish 1B, iltakurssi 2 op
Finnish 2A, iltakurssi 2 op
Finnish 2B, Iltakurssi, 2 op
Finnish 3A, iltakurssi, 2 op
Finnish 3B, iltakurssi, 2 op
Finnish 4A, 2 op
Finnish 4B, 2 op
Finnish Conversation 2/Suomen keskustelukurssi 2, 1 op
Finnish 5, 3 op

Venäjä
Liike-elämän venäjää 1, 3 op
Liike-elämän venäjää 2, 3 op
Liike-elämän venäjää 5 (o,w) , 3 op
Venäjä 1 - työelämän venäjää (alkeet), 3 op
Venäjä 2 - työelämän venäjää, 3 op
Venäjänkielinen yritysviestintä A (o,w), 3 op

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 06.09.2018.