Kevään 2018 opintotarjonta

  • Kevätlukukauden 2018 opetustarjonta on julkaistu tällä sivulla (opetusta tammikuusta toukokuuhun).
  • Kurssit on jaoteltu aiheittain.Tarjolla on opintoja niin kauppatieteelliseltä, taiteiden kuin tekniikan alalta sekä kieli- ja viestintäkursseja. Kurssikuvaukset näkyvät opintopolku.fi - palvelussa.
  • Ilmoittautumiset alkavat tiistaina 28.11.2017 klo 12.00 porrastetusti. Kurssimaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Ilmoittautuminen päättyy kurssikohtaisesti yleensä kurssin alkuun mennessä tai viikkoa ennen kurssin alkua. Aimo-palvelun kurssivalikossa on merkintä "täynnä", jos kurssilla on varasijoja jäljellä. Varasijoille voi ilmoittautua maksuttomasti. Ilmoittautumisohjeet.
  • Säännöt, maksut ja peruutusehdot
  • Jos et ole aiemmin opiskellut Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa, sinun kannattaa tutustua tähän sivuun: Opinnoissa alkuun.
  • Aalto-yliopiston avoin yliopisto pidättää itselleen oikeuden muuttaa opetusohjelmaa.

 

Opintotarjonta aiheittain:


Arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri
Johdatus arkkitehtuurin historiaan, 2 op
Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 2, 3 op
Kaupunkisuunnittelun historia, 4 op

Elokuvataide
Elokuvan historia 2 (äänielokuvan murros), 1 op
Elokuvan historia 3 (moderni elokuva), 1 op
Elokuvan historia 4 (nykyelokuva), 3 op
Elokuvan historian erityisalueet: The Western, Part II: A Matter of Class and Taste – The US Western Between Early Cinema and the Beginnings of Television, 3 op
Elokuvan historian erityisalueet: Undercurrents, Undertows: Polish Avant-garde Film and Video Art, 3 op

Energia- ja ympäristötekniikka
Geoinformation in Environmental Modelling, 5 cr
Georakentaminen ja kaivannaistuotanto, 5 op
Käytännön energiatekniikkaa, 5 op
Ympäristötiedon keruu, 5 op

English Business Communication
Business Communication Skills, 3 cr

Filosofia
Filosofia ja systeemiajattelu, 3 op
Yritysvastuu ja -etiikka, iltaluentokurssi, 3 op
Yritysvastuu ja -etiikka, päiväopetuskurssi, 3 op

Fysiikka
Fusion Energy Technology, 5 cr
Johdatus ydinergiatekniikkaan, 5 op

Graafinen suunnittelu
Käsivarapiirustus (visuaalinen viestintä), 3 op

Informaatioteknologian perusteita
Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet, 5 op
Informaatioteknologian perusteet, 5 op
Tietokoneverkot, 5 op
Tietoliikenteen siirtomenetelmät, 5 op

Insinööritieteiden korkeakoulun yhteisiä opintoja
Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä, 5 op

Johtaminen
Business and Society, 6 cr
Driving Global Businesses, evening course, 6 cr
Gender and Diversity at Work, 6 cr
Henkilöstöjohtaminen, iltakurssi, 6 op
Human Potential, 5 cr
Innovation, Strategic Resilience and Renewal, 6 cr (cancelled!)
Inside Work Cultures, Book exam, 6 cr
Introduction to Management and International Business, book exam, 6 cr
Itsensä tunteminen ja johtaminen, 3 op
Johtamisen perusteet, iltaluentokurssi, 6 op
Johtamisen perusteet, verkkokurssi, 6 op
Johtamisen perusteet, päiväopetuskurssi, 6 op
Knowledge Management in Practice, iltakurssi, 5 cr
Management and Strategy Making, book exam, 6 cr
Managing knowledge and knowledge-intensive organizations, 5 cr
Organisaatiokäyttäytyminen, iltakurssi, 6 op
Organisaation kehittäminen, iltakurssi, 5 op
People Management in Multinational Organizations, 6 cr
Projektityö ja -johtaminen, 6 op
Responsibility Management, book exam, 6 cr
Strategies for Growth and Renewal 5, cr
Work Design in Organizations, 5 cr
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa, 6 op
Yritysvastuu ja -etiikka, iltaluentokurssi, 3 op
Yritysvastuu ja -etiikka, päiväopetuskurssi, 3 op

Kemiantekniikka
Environmental Management in Industry, 5 cr
Kemian perusteet, 5 op
Näkökulmia ympäristöasioihin, 3 op
Virtaukset ja reaktorit, 5 op
Ympäristökemia ja ympäristön suojelu, 5 op

Kone- ja rakennustekniikka
Comfortable and Healthy Indoor Environments, 5 cr
Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, 5 op
Kuljetusvälinetekniikka, 5 op
Materiaalitekniikka, 5 op
Perspectives on Industrial and Technological Change, 3-6 cr
Statiikka ja dynamiikka, 5 op
Tietoyhdennetty rakentaminen, 5 op
Tuotantotekniikka, 5 op
Virtausmekaniikan perusteet, 5 op

Kuvataidekasvatus
Digitaalinen kuvailmaisu, 5 op
Ryhmäprosessi ja terapeuttisuus taidekasvatuksessa (Hentinen), 10 op
Ryhmäprosessi ja terapeuttisuus taidekasvatuksessa (Wilhelmus), 10 op Kurssi peruttu.
Taide ja komiikka, 5 op
Terapeuttiset elementit taidekasvatuksessa, 5 op
Valokuva I, 5 op

Laskentatoimi
Johdon laskentatoimi I, 6 op
Johdon laskentatoimi II, 6 op
Kirjanpito, 6 op
Kirjanpito, iltakurssi, 6 op
Laskentatoimen perusteet, iltakurssi, 6 op
Sisäinen tarkastus ja ATK-avusteinen tarkastus, 6 op
Tuloslaskenta, 6 op

Logistiikka
Distribution and Logistics Services, 6 cr
Coordination of Supply Chains, 6 cr
Hankintojen johtaminen, iltakurssi, 6 op Kurssi peruttu.
Quality Leadership, 6 cr
Service Business Models, 6 cr
Tuotantotalouden perusteet, 6 op
Tuotantotalouden perusteet, iltakurssi, 6 op

Management and International Business
Driving Global Businesses, evening course, 6 cr
Gender and Diversity at Work, 6 cr
Innovation, Strategic Resilience and Renewal, 6 cr (cancelled!)
Inside Work Cultures, Book exam, 6 cr
Introduction to Management and International Business, 6 cr
Management and Strategy Making, book exam, 6 cr
People Management in Multinational Organizations, 6 cr
Responsibility Management, book exam, 6 cr

Management Science
Business Decisions 2, 6 cr
Business Mathematics II, 6 cr
Econometrics, 6 cr
Negotiation Analytics, 6 cr
Talousmatematiikan perusteet, 6 op
Taulukkolaskenta ja analytiikka, iltakurssi, 6 op
Tilastotieteen jatkokurssi, 6 op
Tilastotieteen perusteet, 6 op
Tilastotieteen perusteet, iltakurssi 6 op
Time Series Analysis, 6 cr

Markkinointi
Consumer Behavior, web course, 6 cr
Brändin voiman johtaminen ja arviointi, 6 op
Integrated Marketing Communications, 6 cr
Kuluttajan käyttäytyminen, 6 op
Market Research, 6 cr
Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi. 6 op
Palvelujen markkinointi, verkkokurssi, 6 op
Services Marketing, 6 cr

Matematiikka
Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (5 op)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (5 op)
Differential- och integralkalkyl 2 (5 sp)
Differential- och integralkalkyl 3 (5 sp)
Differential and integral calculus 3 (5 cr)
Diskreetin matematiikan perusteet ,5 op
First course in probability and statistics, 5 cr
Fourieranalyysi, 5 op
Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik, 5 sp
Introduction to abstract algebra, 5 cr
Introduction to Statistical Inference, 5 cr
Lineaarialgebra, 5 op

Muotoilu
Basics of Service Design (Jan-Feb), 2 cr
Basics of Service Design (March-April), 2 cr
Material and Production Technologies: Glass Course (Materiaali- ja valmistusteknologiat), 3 cr
Service Design (Project Course April-June), spring 2018, 4 cr
Service Design (Project Course Feb-April), spring 2018, 4 cr
Tutkiva muotoilija, 3 op

Rahoitus
Rahoituksen perusteet, iltakurssi 6 op

Rakennettu ympäristö
Kestävä liikennejärjestelmä, 5 op
Kiinteistötalouden ja -arvioinnin perusteet, 5 op
Maankäytön suunnittelun perusteet, 5 op
Participatory Planning L, 5 cr
Traffic Management L, 5 cr
Urban and Regional Development L, 5 cr
Urban Experience L, 5 cr
Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet, 5 op

Sähkötekniikan perusteita
Astronomical View of the World, 5 cr
Automaatio‐ ja systeemitekniikan perusteet , 5 op
Electricity Distribution and Markets , 5 cr
Sähköenergiatekniikka, 5 op
Sähkötekniikan historia ja innovaatiot L, 3 op
Kursseja matematiikasta ja ohjelmoinnista:
C-ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op 
Matematiikkaohjelmistot, 5 op 
Sähkö ja magnetismi, 5 op

Taideaineet
Akvarellityöpaja, 4 op
Havainto, 7 op
Sarjakuvailmaisu I, 4 op
Taide nyt! 7 op
Elävän mallin piirustus A, 6 op

Taloustiede
Makrotaloustiede, 6 op
Personnel Economics, 6 cr
Raha- ja pankkiteoria, 6 op
Taloustieteen matemaattisen menetelmät, 6 op
Taloustieteen perusteet, 6 op
Taloustieteen perusteet, iltakurssi, 6 op

Tietojärjestelmätiede
Information Systems Development, 6 cr

Tietotekniikka
Artificial Intelligence, 5 cr
Ohjelmoinnin peruskurssi Y2, 5 op
Ohjelmointi 2, 5 op
Software Engineering, 5 cr
Tietokannat, 5 op

Tuotantotalous
Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena, 5 op
Projektien suunnittelu ja ohjaus, 5 op
Tuotantotalous 1, 5 op 
 
Yritysviestintä
Digitaalinen viestintä ja media, 6 op
Global online collaboration and team management, 6 cr
Strategic stakeholder relations, 6 op
Työyhteisöviestintä, 6 op
Viestintä ja projektinhallinta, 6 op (2 toteutusta!)
Business Communication Skills, 3 cr

Yrittäjyys/ Entrepreneurship
Entrepreneurship and Innovation Management, 6 cr

Yritysjuridiikka
Elinkeinoverotus, iltakurssi, 6 op
Kilpailuoikeus, uusi talous ja IPR-oikeudet, 6 op
Markkinoiden juridinen toimintaympäristö, 6 op
Rahoitusoikeus, 6 op
Työsuhdejuridiikka, 6 op
Verotuksen perusteet, iltakurssi, 6 op
Yhtiöjuridiikka, 6 op
Yritysjuridiikan perusteet, iltakurssi, 6 op

 

Kielikurssit (englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä, viestintä)


Englanti
Persuasive Communication, 3 cr

Espanja 
Espanja 1 - Työelämän espanjaa (Alkeet), iltakurssi, 3 op                                             
Espanja 1 - Työelämän espanjaa (Alkeet), 3 op
Espanja 2 - Työelämän espanjaa, 3 op
Espanja 3A, 2 op
Espanja 3A - Liike-elämän espanjaa, 3 op
Espanja 3b, 2 op
Espanja 3B- Liike-elämän espanjaa, 3 op
Espanja 3C- Liike-elämän espanjaa, 3 op
Espanja 4A, 2 op
Espanja 4B, 2 op
Español 4c– Comunicacion corporativa (o,w), 3 op
Español 6 (o,w), 3 op
Curso avanzado - Español profesional, 3 op

Kiina
Basic Chinese for Professional Needs 1, 3 cr
Chinese for Professional Needs 2, 3 cr
Chinese 4 for Professional Needs, 4 cr

Ranska
Français 1 - työelämän ranskaa (alkeet) 1, 3 op
Français 2 – työelämän ranskaa, 3 op
Français 3a -Communication professionnelle, 3 op
Français 3b- Communication professionnelle (o,w), 3 op
Français 3c- Communication professionnelle (o,w), 3 op
Recherche, gestion et produit, 3 op

Ruotsi
Projektipohjainen yritysviestintä, 3 op
Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, iltakurssi, 3 op
Ruotsinkielisen viestinnän alakohtainen itseopiskelukurssi, 3 op
Tekniikan alan ruotsia, 3 op

Saksa
Saksa 1-työelämän saksaa, 3 op
Saksa 2-työelämän saksaa, 3 op
Deutsch 3 - Työelämän saksaa, 3 op
Deutsch 4 - Työelämän saksaa, 3 op
Deutsch 5- Työelämän viestintää, 3 op
Technisches Deutsch (o,w), 3 op
Liike-elämän saksaa 1 a, 3 op
Liike-elämän saksaa 1 b, 3 op
Liike-elämän saksaa 2 b, 3 op
Liike-elämän saksaa 3 b, 3 op
Landeskunde  (o,w), 3 op

Suomi (vieraana kielenä)
Finnish 1A, iltakurssi, 2 op
Finnish 1B, iltakurssi, 2 op
Finnish 2A, iltakurssi, 2 op
Finnish 2B, iltakurssi, 2 op
Finnish 3A, iltakurssi, 2 op
Finnish 3B, iltakurssi, 2 op
Finnish 4A, iltakurssi, 2 op
Finnish 4B, iltakurssi, 2 op
Suomea edistyneille, 3 op
Finnish conversation 2, 1 op
Finnish 5, 3 op

Venäjä
Liike-elämän venäjää 1, 3 op
Liike-elämän venäjää 3, 3 op
Liike-elämän venäjää 4, 3 op
Venäjä 1 - työelämän venäjää (alkeet),  3 op
Venäjä 2 - työelämän venäjää, 3 op
Venäjänkielinen yritysviestintä A, 3 op
Venäjänkielinen yritysviestintä B, 3 op

Viestintä (Kielikeskuksen opetus. Katso Yritysviestinnän kurssit ylempää ainelistauksessa)
Developing Intercultural Competence in the Global Workplace L, 3 cr
Esiintymistaito, iltakurssi, 3 op
Esiintymistaito, 3 op
Esitelmöintitaidot L, 1 op
Introduction to Intercultural Communication L, 3 cr
Johtamisviestintä, 3 op (siirtynyt kesään 2018)
Neuvottelutaito, iltakurssi, 2 op
Neuvottelutaito L, 2 op
Tieteellinen kirjoittaminen DI- ja arkkitehtiopiskelijoille, 3 op
Työelämän vuorovaikutusosaaminen, 2 -3 op
Väittelytaito L, 2 op

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.06.2018.