Tekniikan ala

Tarjonta koostuu sekä avoimen yliopiston omista kursseista sekä niistä tekniikan alan tutkinto-opetuksen kursseista, joille Avoin yliopisto on saanut kiintiöpaikkoja. Suurin osa opetuksesta järjestetään suomeksi, mutta osa kursseista on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi tai englanniksi. Avoimen yliopiston itse järjestämien kurssien opetus tapahtuu pääasiassa arki-iltaisin. Muu opetus on integroitu teknillisen alan tutkinto-opetukseen eli opetus tapahtuu pääsääntöisesti virka-aikaan.

Tekniikan alan opintokokonaisuudet, jotka on mahdollista suorittaa Avoimessa yliopistossa:

Tietotyö ja johtajuus 
(Entrepreneurial Leadership / Leadership and Knowledge Management)

Elämme yhteiskunnassa, joka on päivä päivältä yhä organisoidumpi. Kuulumme kaikki useisiin organisaatioihin ja lisäksi kohtaamme jatkuvasti lukuisia muita organisaatioita asiakkaan tai kuluttajan rooleissa. Lisäksi organisaatioissa tehtävä työ on muuttunut tieto- ja palvelutyöksi. Yhä harvempi ihminen tekee itseorganisoitua fyysistä työtä, vaan entistä vallitsevampaa on aineettomien tuotteiden ja palveluiden työstäminen tuottajien ja kuluttajien yhteistoimintana.

Tavoitteet

Aalto-yliopiston avoin yliopisto ja Tuotantotalouden laitoksen Työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmä toteuttavat yhteistyönä sivuopintokokonaisuuden Tietotyö ja johtajuus, joka valmentaa opiskelijaa edellä kuvattuun kehitykseen liittyvien yhteiskunnallisten, organisatoristen ja yksilöllisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Opintokokonaisuus tarkastelee työorganisaatioiden piirteitä ja toimintaa ihmistieteellisistä näkökulmista. Tarkastelemme mm.

-  miten organisaatiot toimivat 
-  mistä ne muodostuvat
-  millaista moderni työ on
-  mikä vaikuttaa ihmisten sitoutumiseen työhönsä ja
-  miten esimiestyö vaikuttaa organisaatioiden toimintaan.


Opintokokonaisuus antaa valmiuksia ja välineitä

-  organisaatioiden suunnitteluun,
-  organisaatioiden muutospyrkimysten johtamiseen,
-  henkilöstöhallintaan,
-  organisaatioiden kehittämiseen ja
-  henkilökohtaisen organisaatio- ja esimiesymmärryksen parantamiseen.
 

Sisältö

Opintokokonaisuuden lähtökohtana on tarjota teoreettista opetusta aihealueelta. Kokonaisuus ei siten jää työelämän 'parhaiden käytäntöjen' esittelyksi, vaan se tarjoaa opiskelijoille syvällistä ymmärrystä organisaatioiden luonteesta, niiden kehittämisestä ja johtajuudesta. Opetus muodostuu organisaatiotutkimuksen eri osa-alueita käsittelevistä teemakursseista, joilla käydään läpi sekä aihealueen yleinen ymmärrys että viimeisin tutkimustieto. Opetuksessa sovelletaan luento-opetuksen lisäksi vuorovaikutteista pienryhmäopetusta. Case-esimerkit ja -harjoitukset, pienryhmätyöskentely ja harjoitustyöt ovat keskeisiä opetusmenetelmiä. Kursseista muodostuva ymmärrys auttaa opiskelijaa näkemään omat työelämäkokemuksensa uudessa valossa ja antaa hänelle käsitteellisiä välineitä omien organisaatiokokemusten - niin hyvien kuin huonojenkin - ymmärtämiseen.

Lue lisää: opettajan haastattelu

Suorittaminen
Opiskelija voi suorittaa sivuopinnot uusimman voimassa olevan kokonaisuuden mukaan tai jo suorittamiensa kurssien aikana voimassa olleiden sivuopintokokonaisuuden vaatimusten mukaan

Entrepreneurial Leadership 1.8.2018 alkaen voimassa oleva sivuopintokokonaisuus

Opintokokonaisuus 20-25 op vastaa tutkinto-opetuksen sivuopintokokonaisuutta Entrepreneuria Leadership. Vähimmäislaajuus on 20 opintopistettä. Esitiedoiksi suositellaan: TU-C1010 Ihminen ryhmässä (5 op), 21A00110 Johtamisen perusteet (6 op), TU-C1011 Ryhmätoiminta ja organisointi tai vastaava muun yliopiston kandidaattitasoinen organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtajuuden peruskurssi tai vastaavat tiedot.

Pakolliset kurssit valitse 5-10 op seuraavista:
Ako-E3010 Johtaminen ja johtajuus (5 op) kesä ja syksy toteutukset
TU-E3040 Human Potential (5 op), kevät

Suositellut valinnaiset kurssit
Ako-E3020 Knowledge Management in Practice (5 op), kevät
Ako-E3410 Organisaatioteoria (5 op), syksy
Ako-E3140 Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (5 op), syksy
Ako-E3420 Organisaation kehittäminen (5 op), kevät

Muut vaihtoehtoiset valinnaiset kurssit
TU-E3030 Collaboration in Networks (5 op), syksy
TU-E1021 Strategies for Growth and Renewal (5 op), kevät
TU-C3021 Managing knowledge and knowledge-intensive organizations (5 op), kevät
TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op), kevät

 

Entrepreneurial Leadership 1.8.2017-31.7.2018 voimassa oleva sivuopintokokonaisuus

Opintokokonaisuus 20-25 op vastaa tutkinto-opetuksen sivuopintokokonaisuutta Entrepreneuria Leadership. Vähimmäislaajuus on 20 opintopistettä. Esitiedoiksi suositellaan: TU-C1010 Ihminen ryhmässä (5 op), 21A00110 Johtamisen perusteet (6 op) tai vastaava muun yliopiston kandidaattitasoinen organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtajuuden peruskurssi tai vastaavat tiedot.

Pakolliset kurssit valitse 10-15 op seuraavista:
Ako-E3010 Johtaminen ja johtajuus (5 op) kesä ja syksy toteutukset
TU-E3040 Human Potential (5 op), kevät
TU-E4050 Entrepreneurial Leadership (5 op)

Suositellut valinnaiset kurssit
Ako-E3020 Knowledge Management in Practice (5 op), kevät
Ako-E3410 Organisaatioteoria (5 op), syksy
Ako-E3140 Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (5 op), syksy
Ako-E3420 Organisaation kehittäminen (5 op), kevät

Muut vaihtoehtoiset valinnaiset kurssit
TU-E3030 Collaboration in Networks (5 op), syksy
TU-E10210 Strategies for Growth and Renewal (5 op), kevät
TU-C3021 Managing knowledge and knowledge-intensive organizations (5 op), kevät
TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op), kevät

 

Leadership and Knowledge Management sivuopintokokonaisuus

Opintokokonaisuus 20-25 op vastaa tutkinto-opetuksen sivuopintokokonaisuutta Leadership and Knowledge Management. Vähimmäislaajuus on 20 opintopistettä ja se koostuu kahdesta (2) pakollisesta kurssista sekä valinnaisista opinnoista. Esitiedoiksi suositellaan: TU-C1010 Ihminen ryhmässä (5 op), 21A00110 Johtamisen perusteet (6 op) tai vastaava muun yliopiston kandidaattitasoinen organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtajuuden peruskurssi tai vastaavat tiedot.

Pakolliset kurssit
Ako-E3010 Johtaminen ja johtajuus (5 op) kesä ja syksy toteutukset
Ako-E3020 Knowledge Management in Practice (5 op), kevät

Suositellut valinnaiset kurssit
Ako-E3410 Organisaatioteoria (5 op), syksy
Ako-E3140 Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (5 op), syksy
Ako-E3420 Organisaation kehittäminen (5 op), kevät

Muut vaihtoehtoiset valinnaiset kurssit
TU-E3030 Collaboration in Networks (5 op), syksy
TU-E3110 Work Design in Organizations (5 op), kevät
TU-C3021 Managing knowledge and knowledge-intensive organizations (5 op), kevät

Kokonaisuuden kurssit kuuluvat sekä Avoimen yliopiston opetustarjontaan (Ako-koodi) että Perustieteiden korkeakoulun perusopetuksen tarjontaan (TU-koodi) ja ovat Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia. Ako-koodin kurssit järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin. TU-koodin kursseilla opetus on integroitu Perustieteiden korkeakoulun tutkinto-opetukseen ja kurssit järjestetään pääsääntöisesti päiväopetuksena. TU-koodin kursseille avoimen yliopiston opiskelijoilla on kurssikohtainen kiintiö.

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan yksitellen ja opintomaksu on kurssikohtainen (15 euroa / opintopiste). Kurssitoteutukset ovat nähtävillä Kurssit - sivulla.

Todistus

Vaadittavat opinnot suoritettuaan opiskelija voi pyytää Avoimesta yliopistosta virallisen sivuopintotodistuksen kokonaisuuden suorittamisesta.

Energia- ja ympäristötekniikka

Sivuaine johdattaa energian tuotannon ja käytön, geologisten ja uusiutuvien raaka-aineiden, vesivarojen ja materiaalien käytön ja kierrätyksen tavanomaisiin käyttöprosesseihin
sekä niiden ympäristövaikutusten aihepiireihin.

Sivuaineen laajuus on 25 op. Lukuvuoden 2018-19 sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa.

Kursseista on tarjolla lukuvuonna 2018-19 Avoimen yliopiston opiskelijoille seuraavat kurssit:

Vähintään 2 kurssia suoritettava, 10-15 op:
ENY-C2002    Energia ja ympäristö, 5 op, syksy 2018  
ENY-C2003    Vesi- ja ympäristötekniikka, 5 op, syksy 2018     
ENY-C2005    Geoinformation in Environmental Modelling, 5 cr, kevät 2019 (tiedot tulossa syyskuussa)
YYT-C2003     Georakentaminen ja kaivannaistuotanto, 5 op, kevät 2019 (tiedot tulossa syyskuussa)

Valinnaisista kursseista suoritetaan 10-15 op:
ENE-C3001    Energiasysteemit, 5 op, syksy 2018    
ENE-C2001    Käytännön energiatekniikkaa, 5 op, kevät 2019 (tiedot tulossa syyskuussa)
MAA-C2001    Ympäristötiedon keruu, 5 op, kevät 2019 (tiedot tulossa syyskuussa)
YYT-C2005     Sovellettu hydrologia 5 op, syksy 2018
   

Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta http://avoin.aalto.fi/fi/courses/. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia.

Informaatioteknologia (IT)

Nykyinen informaatioyhteiskuntamme pohjautuu tietoon sekä tiedon siirtoon ja käsittelyyn. Informaatioteknologian (IT) entistä keskeisempi osa-alue on langaton viestintä ja tärkein infrastruktuuri on internet ja sen lukuisat palvelut. Erona perinteiseen tietotekniikkaan informaatioteknologian aineessa korostuu tiedon siirto ja käsittely, mobiiliteknologiat sekä Internetin ymmärtäminen ja kehittäminen.

Informaatioteknologian sivuaineen laajuus on 25 opintopistettä.

Sivuaineeseen kuuluvat opinnot ovat Sähkötekniikan korkeakoulun opintoja. Kurssit pidetään Otaniemen kampuksella lukuvuonna 2017-18 ja avoimen yliopiston opiskelijoille on paikkoja joillekin tutkinto-opetuksena annettaville kursseille.

Lukuvuonna 2018-19 avoimen yliopiston opiskelijoille tarjolla olevat kurssit
Valitse 5 kurssia, yhteensä 25 op

ELEC‐C7220  Informaatioteoria, 5 op  syksy 2018
ELEC‐C5340  Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely, 5 op syksy 2018
ELEC‐C7210  Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi ,5 op syksy 2018

ELEC-C5240 Digitaalisen signaalinkäsittely perusteet, kevät 2019
ELEC‐C7110  Informaatioteknologian perusteet, 5 op kevät 2019
ELEC-C7241 Tietokoneverkot, 5 op, kevät 2019
ELEC‐C7230  Tietoliikenteen siirtomenetelmät, 5 op kevät 2019

Suoritettuaan vaaditut 25 opintopistettä opiskelija voi pyytää Avoimesta yliopistosta sivuainetodistuksen. Todistus allekirjoitetaan Sähkötekniikan korkeakoulussa.                           

Kone- ja rakennustekniikka

Sivuaine johdattaa koneiden ja rakennusten teknisten järjestelmien suunnittelun perusteisiin. Opinnoissa käsitellään esim. statiikan, dynamiikan, kiinteän aineen mekaniikan, virtausmekaniikan, termodynamiikan, materiaalitieteiden, tuotesuunnittelun ja tuotantotekniikan
perusteita.

Sivuaineen laajuus on 25 op. Lukuvuoden 2018-19 sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa.

Kursseista on tarjolla lukuvuonna 2018-19 Avoimen yliopiston opiskelijoille seuraavat kurssit:

Pakolliset kurssit (15 op):
KJR-C2005    Tuotesuunnittelu, 5 op, syksy 2018
KJR-C2004     Materiaalitekniikka, 5 op, kevät 2019
KJR-C2006     Tuotantotekniikka, 5 op, kevät 2019

Valinnaisista suoritetaan kaksi kurssia (10 op):
KON-C2003   Koneenrakennustekniikka B, 5 op, syksy 2018
KJR-C1001    Statiikka ja dynamiikka, 5 op, kevät 2019
KJR-C2001    Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, 5 op, kevät 2019
KJR-C2003    Virtausmekaniikan perusteet, 5 op, kevät 2019
RAK-C3004    Rakentamisen tekniikat, 5 op, syksy 2018
MEK-C3001    Kuljetusvälinetekniikka, 5 op, kevät 2019
RAK-C3003    Tietoyhdennetty rakentaminen, 5 op, kevät 2019

Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta http://avoin.aalto.fi/fi/courses/. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia.

Matematiikka

Matematiikan sivuaineen laajuus on 20 - 25 op. Kurssit järjestetään tutkinto-opetukseen integroituina, joten avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivällä.

Sivuaine koostuu 4-5 kurssista, jotka opiskelija voi itse valita seuraavista kursseista:

Matriisilaskenta (5 op)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (5 op)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (5 op)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (5 op)
Diskreetin matematiikan perusteet (5 op)
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5 op)
Algebran perusrakenteet (5 op)
Kompleksianalyysi (5 op)
Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt (5 op)
Fourier-analyysi (5 op)

Vaaditut kurssit suoritettuaan opiskelija voi pyytää Avoimesta yliopistosta todistuksen suorittamastaan sivuainekokonaisuudesta. Todistuksen allekirjoittaa sivuainekokonaisuuden vastuuprofessori. Sivuainekokonaisuus on mahdollista käyttää esim. osaksi tutkintoa jossain toisessa korkeakoulussa (tällöin on otettava huomioon toisen oppilaitoksen hyväksilukemista koskevat ohjeistukset).


Det är även möjligt att avlägga kurserna på svenska:

MS-A0109 Differential- och integralkalkyl 1 (5 sp)
MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik (5 sp)
MS-A0209 Differential- och integralkalkyl 2 (5 sp)
MS-A0309 Differential- och integralkalkyl 3 (5 sp)

Teollisuus ja ympäristö

Sivuaine johdattaa opiskelijan teolliseen toimintaympäristöön erityiset kestävän kehityksen näkökulmasta. Samalla hahmottuvat tekniikan keinot ja mahdollisuudet vastata ympäristösuojelun haasteisiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan periaatteet.

Sivuaine CHEM3037 Teollisuus ja ympäristö esitietoina vaaditaan vähintään hyvä lukiotason osaaminen kemiassa ja fysiikassa. Kurssi CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit 5 op on käytävä ennen CHEM-E6125 Environmental Management in Industry 5 op kurssia. Sivuaineen rakenne löytyy https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11659&section=1

Sivuaineen hakuohjeet eivät koske Avoimen yliopiston opiskelijoita. Sivuaineen kurssit ovat mukana Avoimen yliopiston kurssitarjonnassa. Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta http://avoin.aalto.fi/fi/courses/

Tietotekniikka

Tietotekniikan sivuaineessa opit ohjelmointia ja muita tietojenkäsittelyn menetelmiä, joita voit soveltaa oman alasi tehtävissä. Nykyisin lähes kaikki uudet palvelut ja tuotteet perustuvat tietotekniikan soveltamiseen, joten sivuaine on hyödyllinen kenelle tahansa Aallon opiskelijalle. Useimpia tietotekniikan opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä kursseina.

Sivuaineen pakollisissa kursseissa on valittavana kaksi opintopolkua. Aloittelijan opintopolku tarjoaa rauhallisemman johdatuksen ohjelmointiin ja tietotekniikan käsitteisiin. Vaativampi opintopolku sopii kaikille haasteita kaipaaville opiskelijoille aiemmasta ohjelmointikokemuksesta tai sen puutteesta riippumatta. Sivuaineeseen voi perustellusta syystä sisällyttää molempien opintopolkujen kursseja, mutta opiskelijan on huolehdittava, että hänellä on riittävät esitiedot kullekin kurssille. Huomaa erityisesti, että CS-A1110 Ohjelmointi 1 (aikaisempi kurssikoodi CSE-A1110) on välttämätön esitieto vaativan opintopolun muille kursseille.

Sivuaineen laajuus on 25 op. Sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa.

Helpomman polun kursseista on tarjolla lukuvuonna 2017-18 Avoimen yliopiston opiskelijoille seuraavat kurssit:

(pakolliset 15 op)
CS-A1111     Ohjelmoinnin peruskurssi Y1, 5 op  syksy ja kesä
CS-A1121     Ohjelmoinnin peruskurssi Y2, 5 op  kevät
CS-A1141     Tietorakenteet ja algoritmit Y, 5 op  syksy 
(valinnaisista 10 op)
CSE-A1150   Tietokannat (suositellaan), 5 op, kevät
ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op, kevät ja kesä
CS-C3150     Software Engineering, 5 op syksy ja kevät
CS-C3100     Computer Graphics, 5 op, syksy
CS-C3160     Data Science, 5 op, syksy
CS-C3130     Information Security, 5 op, syksy

Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta http://avoin.aalto.fi/fi/courses/. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia. Seuraavan lukuvuoden sivuainetiedot päivitetään elokuussa.

Tuotantotalous

Tuotantotalouden sivuaine antaa valmiuksia yhdistää tekniseen osaamiseen taloudellista ja sosiaalista osaamista. Tuotantotalous tarkastelee arvoa luovien organisaatioiden toiminnan kehittämistä ja johtamista systeeminä, jossa eri osa-alueita on hallittava kokonaisuutena: omistaja-arvo, asiakasarvo ja rajallisten resurssien tehokas käyttö ovat toisiinsa liittyviä päämääriä. Yrityksen toiminta syntyy pohjimmiltaan ihmisten vuorovaikutuksesta, vaikka teknisillä ja sääntöihin perustuvilla järjestelmilläkin on oma tehtävänsä. Teknologian kehitys vaikuttaa sekä yrityksen että sen asiakkaiden toimintamahdollisuuksiin. Yritys on sidoksissa globaaliin toimintaympäristöönsä ja siinä tapahtuviin muutoksiin, joten sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaiden, kilpailijoiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien päämäärät ja toimet on otettava huomioon.

Suoritettuaan sivuaineen opiskelija tunnistaa tuotantotalouden keskeisimmät käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät. Hän tuntee ryhmän johtamiseen sekä ryhmän ja organisaation tehokkaaseen toimintaan liittyvät pääperiaatteet, projektinhallinnassa ja yleisemminkin tuotantojärjestelmien ohjauksessa tarvittavat pääperiaatteet, yrityksen taloudellisen tilan arvioimisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa käytettävät perusmenetelmät sekä yrityksen strategisessa kehittämisessä käytettävät pääperiaatteet. Näin opiskelija kykenee arvioimaan insinöörityön tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti taloudellisesta ja organisatorisesta näkökulmasta.

Lisäksi opiskelija tuntee tuotantotalouden keskeisiä tiedonlähteitä ja osaa hakea tietoa oman työnsä tueksi. Tietoa on osattava hakea sekä suomen- että englanninkielisistä lähteistä. Tämän vuoksi osa kursseista voi olla englanninkielisiä ja monilla kursseilla käytetään englanninkielistä oppimateriaalia.

Sivuaineen laajuus on 25 op. Sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa.

Kursseista on tarjolla lukuvuonna 2017-18 Avoimen yliopiston opiskelijoille seuraavat kurssit:

Pakollinen
TU-A1100     Tuotantotalous 1, 5 op syksy ja kevät
20 opintopistettä seuraavista:
TU-C1010     Ihminen ryhmässä, 5 op, syksy
TU-C1030     Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena, 5 op kevät
TU-C2010     Introduction to Strategic Management, 5 op syksy
TU-C2020     Operaatioiden johtaminen, 5 op, syksy

Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta http://avoin.aalto.fi/fi/courses/. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia. Seuraavan lukuvuoden sivuainetiedot päivitetään elokuussa.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 09.08.2018.