Väylä kauppatieteellisen alan tutkintoon

Kauppakorkeakoulun avoimen väylän valinnassa edellytetään hakijalta, että hän on suorittanut yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaiset opinnot. Opinnot on suoritettava Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa.

Väylään vaadittavat opinnot vahvistetaan vuosittain. Voit hakea väylän kautta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Otaniemen kampukselle tai Mikkelin yksikköön.

Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat saavat oikeuden kauppatieteiden kandidaatin sekä maisterin tutkinnon suorittamiseen. Haku järjestetään keväisin. Hakuun liittyvät valintakriteerit päätetään vuosittain. Avoimen väylän valinnassa eivät voi hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat jo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita.

Seuraava haku suoritetaan keväällä 2019. Tilastoja Aalto-yliopistoon hakemisesta.

Otaniemen kampuksen väylä

Hakijan kaikkien väylävalintaan soveltuvien kurssien opintopisteillä painotettu keskiarvo on oltava vähintään 3,50. Hakijat hyväksytään hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Hakuun liittyvät keskeiset tiedot (hakuaika, kiintiö, opintojen viimeinen suorituspäivä, liitteet ym. hakuohjeet) ovat kauppatieteellisen alan valintasivuilla.
 

Seuraavista kursseista pitää olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä:

 • Business Communications Skills 61A00200, 3 op
  TAI Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 LCB-5800, 3 op (valinnasta 2019 alkaen)
 • Johtamisen perusteet 21A00110, 6 op
 • Laskentatoimen perusteet 22A00110, 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 23A00110, 6 op
 • Rahoituksen perusteet 28A00110, 6 op
 • Talousmatematiikan perusteet 30A03000, 6 op
  TAI Tilastotieteen jatkokurssi 30C00600, 6 op
  TAI Laadullinen tutkimus 21C01000/21A00510,  6 op (ei järjestetä enää)
 • Taulukkolaskenta ja analytiikka 30A01100, 6 op (tai 5 op, 30A01000). Huomioidaan vain Otaniemen yksikköön hakevilla. 
 • Taloustieteen perusteet 31A00110, 6 op
 • Tilastotieteen perusteet 30A02000, 6 op
 • Tuotantotalouden perusteet 35A00310, 6 op
 • Yritysjuridiikan perusteet 32A00130, 6 op
 • Yritysvastuu ja -etiikka 21A00410, 3 op
 • Viestintä ja projektinhallinta 71A00300/77A00300, 6 op

Opintojen suunnittelu - sivulle on koostettu ajankohtaisia väyläkursseja ja neuvoja suorittamiseen liittyen. Kurssitoteutukset ovat nähtävillä myös Kurssit - sivulla.

Vastaava englanninkielinen Kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukainen peruskurssi soveltuu väyläkurssiksi. Väylässä valittavan henkilön on osattava suomea, koska kandidaattitasoiset kurssit opetetaan pääosin suomeksi. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää Kauppakorkeakoulun hakuun liittyvistä kielitaitovaatimuksista (opintoneuvonta.avoin [at] aalto [dot] fi).

Avoimen yliopiston sivulla on materiaalia opintojen suunnittelun tueksi. Katso myös tietoja erikoistumisalueen valinnasta ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoille, asia koskee myös soveltuvin osin avoimen yliopiston väylän kautta valittuja.

Otathan yhteyttä Avoimen yliopiston opintoneuvontaan (ks. kohta Opintoneuvonta ja tapahtumat), jos sinulla on kysyttävää väyläopinnoista.

Mikkelin yksikön väylä

Mikkelin kampuksella järjestetään englanninkielinen Kauppakorkeakoulun International Business - kandidaattiohjelma. Myös Mikkeliin voit pyrkiä avoimen yliopiston opintojen perusteella.

Erillisessä valintaryhmässä otetaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella enintään 3 uutta opiskelijaa. Hakijan tulee olla suorittanut avoimessa yliopistossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti XX.XX.2019 mennessä seuraavista kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvistä opinnoista yhteensä 60 opintopistettä. Näistä opinnoista vähintään 36 opintopistettä tulee olla suoritettuna englannin kielellä. Näiden opintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään 3,5 (1-5 -portaisella arvosteluasteikolla).

 • Johtamisen perusteet 21A00110, 6 op TAI Introduction to Management MLI21A030, 6 cr
 • Laskentatoimen perusteet 22A00110, 6 op TAI Principles of Accounting MLI22A020, 6 cr
 • Markkinoinnin perusteet 23A00110, 6 op TAI Introduction to Marketing MLI23A020, 6 cr
 • Rahoituksen perusteet 28A00110, 6 op TAI Principles of Finance MLI 28A020, 6 cr
 • Taloustieteen perusteet 31A00110, 6 op TAI Principles of Economics MLI31A020, 6 cr
 • Yritysjuridiikan perusteet 32A00130, 6 op TAI Introduction to Business Law MLI32A020, 6 cr
 • Tuotantotalouden perusteet 35A00310, 6 op TAI Operations Management MLI21C617, 6 cr
 • Viestintä ja projektinhallinta 71A00300, 6 op TAI Yritysviestinnän perusteet 71A00200, 6 op TAI Introduction to Corporate Communication MLI61C611, 3 cr TAI Communication and Project Management MLI61C612, 3 cr JA Finnish Business Communication MLI71A100, 3 cr/Finnish for Foreigners MLI71A101, 3 cr
 • Business Communication Skills 61A00200, 3 op/Business Communication MLI61A130, 3 cr TAI Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 LCB-5800, 3 op/Swedish Business Communication MLI72A100, 3 cr (valinnasta 2019 alkaen)
 • Yritysvastuu ja -etiikka 21A00410, 3 op TAI Corporate Responsibility and Ethics MLI51C100, 3 cr
 • Tilastotieteen perusteet 30A02000, 6 op TAI Introduction to Statistics MLI36A020, 6 cr
 • Talousmatematiikan perusteet 30A03000, 6 op TAI Tilastotieteen jatkokurssi 30C00600, 6 op TAI Laadullinen tutkimus 21A00510, 6 cr TAI Business Mathematics with Excel Applications MLI34A040, 6 cr

Voit kysyä lisää Mikkelin väylästä Avoimen yliopiston koordinaattori Pirjo Liikanen, yhteystiedot tai avoin(at)aalto.fi.

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 17.09.2018.