Väylä kauppatieteellisen alan tutkintoon

Kauppakorkeakoulun avoimen väylän valinnassa edellytetään hakijalta, että hän on suorittanut yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaiset opinnot. Väylään vaadittavat opinnot vahvistetaan vuosittain. Voit hakea väylän kautta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Helsingin tai Mikkelin yksikköön.

Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat saavat oikeuden Mikkelin yksikössä tai Helsingin yksikössä kauppatieteiden kandidaatin sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Haku järjestetään keväisin. Hakuun liittyvät valintakriteerit päätetään vuosittain.

Huom. Tässä valintaryhmässä eivät voi hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon (yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa) tai joilla on voimassa oleva opinto-oikeus tutkinnon suorittamiseksi jossakin yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa. Soveltuvan yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat tietyin edellytyksin hakea maisterihaussa Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.
 

Helsingin yksikön väylä

Valintakriteerit päätetään vuosittain Kauppakorkeakoulussa. Väylässä valitaan  enintään 22 hakijaa vuonna 2018 ja hakijan kaikkien väylävalintaan soveltuvien kurssien opintopisteillä painotettu keskiarvo on oltava vähintään 3,50. Hakijat hyväksytään hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (kahden desimaalin tarkkuudella). Vuoden 2016 sekä 2017 väylähaussa hakijoita oli yli kiintiön ja alimmaksi hyväksytyksi keskiarvoksi tuli 3,76 (tilastoja Aalto-yliopistoon hakemisesta).
 

Valintatiedot

Hakuun liittyvät tiedot (hakuaika, kiintiö, opintojen viimeinen suorituspäivä, liitteet ym.) on päivitettynä kauppatieteellisen alan valintasivuille.

Seuraavista kursseista pitää olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä:

 • Business Communications Skills 61A00200, 3 op (tai TS 2005: Business Communication, 6 op)
 • Johtamisen perusteet 21A00110, 6 op
 • Laskentatoimen perusteet 22A00110, 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 23A00110, 6 op
 • Rahoituksen perusteet 28A00110, 6 op
 • Talousmatematiikan perusteet 30A03000, 6 op (tai TS 2005: Matematiikkaa ja tilastotiedettä liikkeenjohtajille, 6 op) 
  TAI Tilastotieteen jatkokurssi 30C00600, 6 op
  TAI Laadullinen tutkimus 21C01000/21A00510,  6 op (ei järjestetä lv 2016-17)
 • Taulukkolaskenta ja analytiikka 30A01100, 6 op (tai 5 op, 30A01000). Huomioidaan vain Helsingin yksikköön hakevilla. 
 • Taloustieteen perusteet 31A00110, 6 op
 • Tilastotieteen perusteet 30A02000, 6 op (tai TS 2005: Kvantitatiivinen analyysi taloustieteissä, 6 op)
 • Tuotantotalouden perusteet 35A00310, 6 op (tai TS 2005: Tuotantotalous, 6 op)
 • Yritysjuridiikan perusteet 32A00130, 6 op (tai TS 2005: Yritysjuridiikan
  perusteet, 3 op)
 • Yritysvastuu ja -etiikka 21A00410, 3 op (tai TS 2005: Liike-elämän etiikka, 3 op)
 • Viestintä ja projektinhallinta 71A00300, 6 op  TAI Yritysviestinnän perusteet 71A00200, 6 op (tai TS 2005: Talouselämän viestinnän perusteet ja Taitosalkku: tieteellinen kirjoittaminen)

Kurssitoteutukset ovat nähtävillä Kurssit - sivulla. Opintojen suunnittelu - sivulla on koostettu myös ajankohtaisia väyläkursseja.

Listauksessa on nykyisen tutkintosäännön 2013 mukaiset kurssit.  Vanhan tutkintosäännön 2005 mukaiset kurssit merkitty TS2005, jos ne eroavat nimeltään tai opintopistemäärältään nykyisen tutkinnon kurssiin verrattuna. Väylähaussa otetaan huomioon yksi peruskurssi kustakin aineesta joko TS2013:n tai TS2005:n mukaan suoritettuna. 

Vastaava englanninkielinen Kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukainen peruskurssi soveltuu väyläkurssiksi. Väylässä valittavan henkilön on osattava suomea, koska kandidaattitasoiset kurssit opetetaan pääosin suomeksi. Ruotsin kielen opintoja ei voi käyttää väyläopinnoissa.

Avoimen yliopiston sivulla on materiaalia opintojen suunnittelun tueksi. Katso myös tietoja erikoistumisalueen valinnasta ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoille, asia koskee myös soveltuvin osin avoimen yliopiston väylän kautta valittuja.

Otathan yhteyttä Avoimen yliopiston opintoneuvontaan (sähköposti opintoneuvonta.avoin(at)aalto.fi), jos sinulla on kysyttävää väyläopinnoista. Etenkin siinä tapauksessa kannattaa tulla opintoneuvontaan, jos olet aloittanut väyläopinnot jo vanhojen vaatimusten aikana (114 op) ja toivot selvennystä korvaavuusasioihin. Katso myös esimerkkitapauksia korvaavuuksista.

Mikkelin yksikön väylä

Mikkelin kampuksella järjestetään englanninkielinen Kauppakorkeakoulun International Business - kandidaattiohjelma. Myös Mikkeliin voit pyrkiä avoimen yliopiston opintojen perusteella.

Erillisessä valintaryhmässä otetaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella enintään 3 uutta opiskelijaa. Hakijan tulee olla suorittanut avoimessa yliopistossa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti 12.6.2018 mennessä seuraavista kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvistä opinnoista yhteensä 60 opintopistettä. Näistä opinnoista vähintään 36 opintopistettä tulee olla suoritettuna englannin kielellä. Näiden opintojen opintopisteillä painotettu arvosana tulee olla vähintään 3,5 (1-5 -portaisella arvosteluasteikolla).

 • Johtamisen perusteet 21A00110, 6 op TAI Introduction to Management MLI21A030, 6 cr
 • Laskentatoimen perusteet 22A00110, 6 op TAI Principles of Accounting MLI22A020, 6 cr
 • Markkinoinnin perusteet 23A00110, 6 op TAI Introduction to Marketing MLI23A020, 6 cr
 • Rahoituksen perusteet 28A00110, 6 op TAI Principles of Finance MLI 28A020, 6 cr
 • Taloustieteen perusteet 31A00110, 6 op TAI Principles of Economics MLI31A020, 6 cr
 • Yritysjuridiikan perusteet 32A00130, 6 op TAI Introduction to Business Law MLI32A020, 6 cr
 • Tuotantotalouden perusteet 35A00310, 6 op TAI Operations Management MLI21C617, 6 cr
 • Viestintä ja projektinhallinta 71A00300, 6 op TAI Yritysviestinnän perusteet 71A00200, 6 op TAI Introduction to Corporate Communication MLI61C611, 3 cr TAI Communication and Project Management MLI61C612, 3 cr JA Finnish Business Communication MLI71A100, 3 cr/Finnish for Foreigners MLI71A101, 3 cr
 • Business Communication Skills 61A00200/Business Communication MLI61A130, 3 cr
 • Yritysvastuu ja -etiikka 21A00410, 3 op TAI Corporate Responsibility and Ethics MLI51C100, 3 cr
 • Tilastotieteen perusteet 30A02000, 6 op TAI Introduction to Statistics MLI36A020, 6 cr
 • Talousmatematiikan perusteet 30A03000, 6 op TAI Tilastotieteen jatkokurssi 30C00600, 6 op TAI Laadullinen tutkimus 21A00510, 6 cr TAI Business Mathematics with Excel Applications MLI34A040, 6 cr

Voit kysyä lisää Mikkelin väylästä Avoimen yliopiston koordinaattori Pirjo Liikanen-Ryypöltä, yhteystiedot

tai avoin(at)aalto.fi.

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 01.11.2017.