Väylä tekniikan alan tutkintoon

Päivitetty 1.11.2017.

Avoimen yliopiston kevätväylä -opintojen perusteella opiskelijalla on mahdollisuus tulla hyväksytyksi Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen perustutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Kevätväylän laajuus on  27 op ja opinnot tulee suorittaa vähintään painotetulla keskiarvolla 3 (hyvä) yhden kevätlukukauden kuluessa. Kielikokeet arvostellaan hyväksytty/hylätty arvosanalla eikä niitä oteta mukaan keskiarvoa laskettaessa. Kevätväylän suorittaminen vaatii opiskelijalta sitoutumista ja ahkeraa opiskelua koko kevään ajan täysipäiväisesti. Laskennallinen työmäärä on noin 750 tuntia, mutta todellisuudessa aikaa kuluu reilusti enemmän riippuen aikaisemmasta matematiikan, fysiikan ja toisen kotimaisen kielen osaamisesta. Lukiomatematiikan kertausmateriaalia löydät sivuilta https://matta.hut.fi/matta/ erityisesti 1. kohta "M niin kuin matematiikka". Tämän verran matematiikkaa tulisi osata ennen Kevätväylän kursseille osallistumista. Parhaana valmentautumisena Kevätväylään suosittelemme käymään jonkin Aalto-yliopiston matematiikan kurssin ja Yliopisto fysiikan perusteet kurssin jo syksyllä.

Katso Kevätväylän läpäisseen teekkari Ameni Mhadhbin haastattelu
   Kevätväylähaastattelu.PNG
Haastattelija suunnittelija Matti Ojala

Ilmoittautuminen Kevätväylän 2018 opintoihin alkaa 4.10.2017 klo 12:00 ja päättyy 23.11.2017. Paikkoja on 30. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, jonka jälkeen voi ilmoittautua varasijalle odottamaan mahdollista peruutuspaikkaa. 

Järjestämme ennen opintojen alkua orientaatiotilaisuuden ilmoittautuneille maanantaina 4.12. klo 16:30 Otaniemen kampuksella osoitteessa Otakaari 1, Espoo, sali U119. Orientaatiossa saat käytännön tietoa edelliskevään väyläopiskelijoilta, siitä miten kevätväylään kuuluvat opinnot kannattaa suorittaa. Orientaatiotilaisuus on erittäin suositeltava kaikille.

Lue kaikki tämän sivun ohjeet ennen ilmoittautumista Kevätväylään.

Hakuaika ja muut hakuohjeet tutkinto-opiskelijaksi löytyvät Aalto-yliopiston opiskelijavalinta - sivuilta. Huom! Opintosuoritusote kevätväylä - opintojen päätteeksi toimitetaan Hakijapalveluihin Avoimen yliopiston toimesta. Myöskään hakulomaketta ei tarvitse erikseen toimittaa vaan riittää, että hakulomakkeen täyttää Opintopolku - järjestelmässä.

Kevätväylän hakukohteet keväällä 2018

Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan kandidaattiohjelma  

Hakukohteet:
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Hakukohteet:
Energia- ja ympäristötekniikka (pääaineen kuvaus)
Kone- ja rakennustekniikka (pääaineen kuvaus)
Rakennettu ympäristö (pääaineen kuvaus)

Sähkötekniikan korkeakoulu  

Sähkötekniikan kandidaattiohjelma

Hakukohteet:
Bioinformaatioteknologia
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Automaatio- ja informaatioteknologia

Perustieteiden korkeakoulu

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Hakukohteet:
Tietotekniikka

 

Hakukohde (alempi ja ylempi tutkinto) Kevätväylä
Automaatio- ja informaatioteknologia ei kiintiöidä
Bioinformaatioteknologia ei kiintiöidä
Elektroniikka ja sähkötekniikka ei kiintiöidä
Energia- ja ympäristötekniikka ei kiintiöidä
Informaatioverkostot 0
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka ei kiintiöidä
Kone- ja rakennustekniikka ei kiintiöidä
Rakennettu ympäristö ei kiintiöidä
Teknillinen fysiikka ja matematiikka 0
Tietotekniikka ei kiintiöidä
Tuotantotalous 0
Arkkitehtuuri 0
Maisema-arkkitehtuuri 0

 
Mikäli kiintiötä ei ole ilmoitettu (ei kiintiöidä), otetaan ohjelmaan kaikki sinne haluavat, hakuehdot täyttävät hakijat.

Koulutusohjelmakohtaiset rajaukset

Väylän kautta ei ole mahdollista hakea perustutkinnon suoritusoikeutta seuraaviin koulutusohjelmiin:

- arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri
- informaatioverkostot
- teknillinen fysiikka ja matematiikka
- tuotantotalous

Kevätväylän opiskelusta

Kaikki väyläopinnot on suoritettava yhden kevään aikana. Opiskelijan tulee hakea tutkinto-opiskelijaksi sen kevätlukukauden aikana, jolloin opinnot on suoritettu. Hakuajat ilmoitetaan yliopiston verkkosivuilla ja hakija voi hakea enintään kolmeen hakukohteeseen. Opiskelijavalinta suoritetaan valintaehdot täyttävien ja opiskelupaikkaa hakeneiden kesken korkeakoulujen esittämien kiintiöiden puitteissa ja prioriteettijärjestyksessä. Tähän mennessä kaikki Kevätväylän tehneet opiskelijat ovat päässeet haluamaansa koulutusohjelmaan.

Kevätväylän opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Opintomaksu on 395 €. Opinto-oikeus on voimassa yhden kevätlukukauden ajan. Opiskelija ilmoittautuu Avoimessa yliopistossa kaikkiin kevätväylän kursseihin kerralla, ts. hän ilmoittautuu kevätväylän opiskelijaksi, ei yksittäisille kursseille. Opiskelijalle lähetetään tarkemmat ohjeet harjoitusryhmiin ilmoittautumiseen sähköpostitse marraskuun aikana.

Opiskelijan tulee kevätväylän opintoihin ilmoittautuessaan valita, miten hän aikoo suorittaa vaaditut toisen kotimaisen kielen opinnot. Suosittelemme, että kevätväylän opiskelijat suorittavat kurssin Tekniikan alan ruotsia (3 op) - ALC-5410, joka antaa parhaat valmiudet toisen kotimaisen kielen kokeisiin osallistumiseen.

Toisen kotimaisen kielen kokeisiin osallistuminen ilman valmentavaa kurssia on mahdollista. Ruotsin kielen kielilain mukaista taidon osoittamista pelkällä kirjallisella ja suullisella tentillä suositellaan vain opiskelijalle, jolla on ruotsin kielen erityistä perehtyneisyyttä, mukaan lukien hankittu oman tieteenalan peruskielitaito. Suoraan kokeisiin osallistumista harkitsevien tulee ensin tehdä lähtötasotesti

Avoimen yliopiston kevätväylän opintoihin ilmoittaudutaan kevään 2018 kurssi-ilmoittautumislomakkeella Aimo-palvelussa: Ako-kv Kevätväylä, tekniikan ala. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan joko ruotsin kurssi tai yksi tenttipäivä tai lukiossa saatu vapautus ruotsin opinnoista. Kurssien harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Saat tästä tarkemmat ohjeet sähköpostilla ja orientaatiotilaisuudessa. Vahvasti suosittelemme osallistumaan fysiikan kurssien kolmen ensimmäisen viikon laboratorioryhmiin. Opit käytännön kautta asioita ja loppukurssin aikana voit keskittyä enemmän tenttiin valmistautumiseen labratöiden suorittamisen sijaan.

Ota yhteyttä opintoneuvontaan opintoneuvonta.avoin(at)aalto.fi tai avoimen yliopiston asiakaspalveluun avoin(at)aalto.fi, jos sinulla on kysyttävää väyläopinnoista

Kevätväylän opinnot

Kevätväylän laajuus on  27 op ja opinnot tulee suorittaa vähintään painotetulla keskiarvolla 3 (hyvä) yhden kevätlukukauden kuluessa. Kielikokeet arvostellaan hyväksytty/hylätty arvosanalla eikä niitä oteta mukaan keskiarvoa laskettaessa.

Matematiikka 15 op
MS-A0002 Matriisilaskenta (5 op)
MS-A0108 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (5 op)
MS-A0503 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi (5 op)
Fysiikka 10 op
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) (5 op)
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) (5 op)
Muut opinnot
LC-5001 Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio (1 op)
LC-5002 Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio (1 op)

(tai jos koulusivistyskieli on ruotsi) 
LC-7001 Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio (1 op)
LC-7002 Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio (1 op)

Yhteensä 27 op

 

Aalto-yliopiston tekniikan alan kandidaattivaiheen hakukohteisiin hakevilta vaaditaan riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Katso kielitaitovaatimukset Aalto-yliopiston opiskelijavalintasivuilta.

Jos opiskelijalta ei vaadita Aalto-yliopiston toisen kotimaisen kielen kirjallisen ja suullisen osion suorittamista, tulee hänen suorittaa vähintään 2 opintopisteen laajuiset opinnot jossain kielessä. Ota yhteyttä Avoimeen yliopistoon, jos olet vähänkin epävarma, mitä kieliopintoja sinun tulisi suorittaa Kevätväylään.

*******************************************************************************************************

Kevätväylän kurssit järjestetään (paitsi Avoimen yliopiston itse järjestämää Tekniikan alan ruotsia - kurssi) integroituna tutkinto-opetukseen. Opetus on pääsääntöisesti päiväsaikaan (klo 8 – 16). Vaaditut opinnot vastaavat laajuudeltaan yhden lukukauden täyspäiväisiä opintoja. Opintojen suorittaminen töiden ohella on hyvin haasteellista.

Huom! Kevätväylän opetuskieli on suomi ja tekniikan alan kandidaatin tutkinnot ovat suomen- tai ruotsinkielisiä

 

 

 

 

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.12.2017.