Kauppatieteellisen alan tentit

Opiskelijalla on oikeus osallistua sen kurssin kurssikuvauksessa kerrottuihin tentteihin, jolle hän on ilmoittautunut (yleensä 3 tenttiä/ko. lukuvuotena järjestettävä kurssi). Tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Kirjatentit ovat maksullisia ja koskevat vain yhtä tenttipäivää. 

Nämä ohjeet koskevat kauppatieteellistä alaa sekä osin kielikursseja (esim. Avoimen yliopiston itse järjestämät kielikurssit, kuten suomi, ruotsi ja espanja):

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttipäivää

 

Tentteihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti Aimo-palvelun kohdasta 
Oma asiointi → Ilmoittautuminen.

Valitse lomake Tentti-ilmoittautuminen  tenttipäivän mukaan (lomakkeita on kaksi, toinen ajalle 1.1.-30.6. ja toinen ajalle 1.7.-31.12).

Tentteihin tulee ilmoittautua aina samalla käyttäjätunnuksella, kuin millä kurssi-ilmoittautuminen on tehty (yleensä Aimo-tunnuksella, kuvaus Aimo- ja Aalto-tunnusten käytöstä).

Jos opiskelet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijana kesän kursseilla, katso nämä tentti-ilmoittautumisohjeet

 

Tentit järjestetään joko Avoimen yliopiston tenttipäivinä (Avoimen yliopiston kurssitoteutukset) tai Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tenttipäivinä (Kauppakorkeakoulun kurssitoteutukset).  

Kurssikuvauksesta on tarkistettavissa se, kumpi taho on järjestämässä kurssin ja sen myötä tulevat tentit. Aimo-palvelun  tentti-ilmoittautumisvalikossa voi erottaa Avoimen yliopiston tenttipäivinä järjestettävät tentit päivämäärän lisäksi myös nimen perusteella (tentin nimen alussa on Avoin yo tai Open Uni). Lisäksi koodin alussa oleva A-kirjain toimii tunnisteena, jolloin tentti on Avoimen yliopiston toteutus. Esim. koodi A21C00200 on Avoimen yliopiston koodi mutta 21C00200 on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koodi.

Aimo-palvelun tentti-ilmoittautumisvalikossa on nähtävillä Avoimen yliopiston omien kurssien tentit sekä kirjatentit heti kurssi-ilmoittautumisten alkamisen yhteydessä. Tutkinto-opetuksen tentit ovat nähtävillä Aimo-palvelussa tutkinto-opetuksen aikataulujen mukaisesti n. 7 viikkoa ennen tenttipäivää.

Ilmoittautuminen tutkinto-opetuksen tentteihin (Esim. koodi 21C00200 on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koodi) 1.8.2017 alkaen:

Kurssitentit

1.8.2017 alkaen kurssi-ilmoittautuminen toimii automaattisesti myös ilmoittautumisena tutkinto-opetuksen kurssin lopussa järjestettävään kurssitenttiin. Kurssin ensimmäiseen tenttiin (Kurssitentti, KT) ei siis tarvitse ilmoittautua erikseen, kun olet ilmoittautunut kyseiselle kurssille.

 Muut tentit

Kaikkiin muihin tutkinto-opetuksen tentteihin (esim. rästitentit, kirjatentit) on ilmoittauduttava erikseen. Ilmoittautuminen alkaa kaksi kuukautta ennen tentin ajankohtaa ja päättyy 7 päivää ennen tentin ajankohtaa.

 

Avoimen yliopiston tenttipäivät ja kellonajat (A-alkuiset kurssikoodit)

Avoimen yliopiston järjestämät tentit on tarkoitettu vain avoimen yliopiston itse järjestämien kurssien osallistujille. Tenttipäivät löytyvät kurssikuvauksista.

Avoimen yliopiston järjestämät tentit pidetään Töölön kampuksella klo 16.00-20.00 välisenä aikana. Kursseilla on eri pituisia tenttejä esimerkiksi 2 h, 3 h tai 4 h.

Tentistä saa myöhästyä enintään 30 minuuttia. Eli tasan klo 16.30 on myöhäisin aika, kun tenttijöitä otetaan sisään saliin. Poistua saa aikaisintaan klo 16.35.

Tentissä on esitettävä henkilöllisyystodistus. Katso tenttisalit alempaa tältä sivulta. Katso lisää tentteihin liittyvistä yleisistä säännöistä Usein kysyttyä - sivulta.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tenttipäivät ja kellonajat

WebOodissa on nähtävillä kurssin aikataulun lisäksi mahdolliset kurssiin kuuluvat tentit ja myös tenttisalia koskevaa tietoa. Tenttipäivämäärät ovat nähtävillä myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Into-opiskelijakanavan tenttejä koskevalla sivulla, jossa kerrotaan tenttejä koskevista käytännöistä.

Muista ehdottomasti ilmoittautua tenttiin ajoissa, viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää Aimo-palvelussa. Jos ilmoittautuminen jää tekemättä, tenttiä ei arvostella.

Kauppakorkeakoulun kandidaattitason opetuksen tentit järjestetään Otaniemen kampuksella. Maisteritason opetuksen tentit järjestetään Töölön kampuksella.

Tenttisalit (Avoimen yliopiston omat tenttipäivät)

Avoimen yliopiston tenttipäivien osalta (kurssikoodi A-alkuinen) tenttisalit  ilmoitetaan Töölön kampuksen päärakennuksen sisääntuloaulassa (Runeberginkatu 14-16) opastuksen vieressä olevalla Avoimen yliopiston ilmoitustaululla sekä tällä sivulla (huom. salitiedot voivat muuttua, eli tarkista aina viime hetken tilanne):

Tenttisalit Töölön kampuksella:

Kesäkuu
05.06.2018  B-200
12.06.2018  B-200
19.06.2018  B-200
26.06.2018  B-200
28.06.2018  B-200

Elokuu
01.08.2018  B-200
02.08.2018  B-200
08.08.2018  B-200
16.08.2018  B-200
23.08.2018  H-324
30.08.2018  A-301

Syyskuu
11.09.2018  B-200
12.09.2018  B-200
18.09.2018  B-200

Lokakuu
02.10.2018  B-200
11.10.2018  B-200
18.10.2018  B-200
25.10.2018  B-200

Marraskuu
06.11.2018  B-200
08.11.2018  B-200
20.11.2018  B-200
22.11.2018  B-200
 

Joulukuu
04.12.2018  B-200
11.12.2018  B-200
12.12.2018  U2 Otaniemen kampuksella
19.12.2018  B-200
                                   

Katso salien sijainnit. B-200, C-250 ja C-332 sijaitsevat Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa (Runeberginkatu 14-16).

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tenttisalit Töölössä löytyvät tenttipäivän aamuna Kauppakorkeakoulun päärakennuksen (os. Runeberginkatu 14-16, Helsinki) ala-aulan ilmoitustaululta ja Otaniemessä M-aulassa, ovi M1 (os. Otakaari 1, Espoo) sijaitsevalta listalta. Katso tarkempia tietoja tenteistä kauppakorkeakoulun Into-opiskelijakanavasta. 

Huom. tammikuusta 2019 alkaen kaikki Avoimen yliopiston tentit pidetään Otaniemen kampuksella.

Tenttejä koskevia sääntöjä ja ohjeita

Toimintaohjeet tenttitilaisuuteen

- Ilmoittaudu tenttiin ajoissa (viimeistään viikkoa ennen tenttiä).

- Tentit alkavat tasatunnein – tule ajoissa paikalle.

- Töölössä järjestettävien tenttien sali selviää päärakennuksen ala-aulan ilmoitustaululta ja
  Otaniemessä järjestettävien tenttien sali selviää U-siiven ala--aulassa (sisäänkäynti M-ovista,
  Otakaari 1, Kanditalo) sijaitsevalta ilmoitustaululta tenttipäivän aamuna. Otaniemessä tentit
   järjestetään pääosin U-siiven saleissa U1-U6.

- Tarkista tenttisalin ovella, että nimesi löytyy osallistujien listalta (tutkinto-opetuksen järjestämät
   tentit) - jos ei löydy, et voi osallistua tenttiin.

- Sulje kännykkä. Jätä laukku ja takki salin edustalle/seinustalle. Ota mukaan vain
   kirjoitusvälineet, henkilöllisyystodistus ja tarvittaessa juomapullo. Valvojat jakavat laskimet, jos
   niitä tarvitaan.

- Jos sinulla on kysyttävää (esim. haluat lisää paperia), kutsu valvoja luoksesi kättä nostamalla.
- Pidä katse tiukasti kiinni omassa paperissa väärinkäsitysten välttämiseksi.

- Valvojalla on oikeus poistaa tentistä henkilö, jonka hän epäilee syyllistyneen vilppiin.
  Mahdollisista seuraamuksista päätetään erikseen.

- Tenttiin voi saapua viimeistään 30 minuutin kuluttua tentin nimellisestä alkamisajasta. Voit
   poistua aikaisintaan 35 minuutin kuluttua tentin nimellisestä alkamisajasta.

- Palauta kaikki koepaperit. Jos et halua jättää koesuoritusta arvosteltavaksi, merkitse paperille
   selvästi ”luovutan”. Hyväksytty opintosuoritus viedään suoritusrekisteriin eikä sitä poisteta
   mistään syystä. Hylätty arvosana viedään myös rekisteriin, mutta se ei näy suoritusotteella.          Arvosanaa voi myöhemmin korottaa uudella tentillä. Paras arvosana tulee näkymään                    suoritusotteella.

- Todista henkilöllisyytesi palauttaessasi paperit.
 

Kauppakorkeakoulun Into-kanava (opintosuorituksia koskeva ohjesääntö, Aalto-yliopiston yleisiä opetusta ja opiskelua koskevat säännöt)

Usein kysytyt kysymykset

Jos tarvitset erityistukea tenttitilaisuudessa, olethan yhteydessä mieluiten heti kurssin alussa Avoimen yliopiston toimistoon.

Tulokset ja uusinnat

Opettajilla on tentintarkastusaika 4 viikkoa tentistä tai harjoitusten viimeisestä jättöpäivästä. Tenttitulokset ovat nähtävinä WebOodissa (kirjautumisessa tarvitaan aalto-käyttäjätunnukset).

Kursseista, joiden suoritus perustuu suureksi osaksi kurssin kestäessä tapahtuvaan työskentelyyn, järjestetään lopputentin lisäksi yksi uusintatentti. Kursseista, jotka suoritetaan pääasiassa lopputentillä, järjestetään mahdollisesti varsinaisen tentin lisäksi kaksi uusintaa. Jos kurssia ei saa suoritettua siihen kuuluvien tenttikertojen kuluessa, on kurssille ilmoittauduttava uudestaan.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden tenttiasioihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Avoimen yliopiston toimistoon sähköpostitse avoin [at] aalto [dot] fi tai soittamalla Töölön kampuksen toimipisteeseen.

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 14.09.2018.