Usein kysyttyä

Alla on vastauksia Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijoiden yleisimpiin kysymyksiin.

 

Opintojen aloittamiseen liittyvät kysymykset


En ole koskaan opiskellut avoimessa yliopistossa, mutta olen kiinnostunut opiskelusta. Mitä teen?
Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Aluksi kannattaa miettiä omia tavoitteitaan: haluaako suorittaa yksittäisiä kursseja, jonkin opintokokonaisuuden, vai onko tavoitteena esimerkiksi pääsy Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta. Näistä vaihtoehdoista kerrotaan kohdissa Väylä tutkinto-opiskelijaksi sekä Opintokokonaisuudet.

Avoimen yliopiston lukukausittainen kurssitarjonta on nähtävillä näillä sivuilla kohdassa Kurssit.

Lukukausia on kolme: syksy (syyskuu-joulukuu), kevät (tammikuu-toukokuu) ja kesä (toukokuu-elokuu). Kullekin kaudelle on oma ilmoittautumisen alkamisaika (syyslukukaudelle elokuussa, kevätlukukaudelle marras-joulukuussa ja kesäkaudelle huhtikuussa). Voit aloittaa opinnot millä lukukaudella tahansa. Kullekin kurssille ilmoittaudutaan erikseen ja ilmoittautua voi kurssikuvauksessa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka niin kauan kun kurssilla on tilaa.

Kun päätät aloittaa opiskelun Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa, seuraavat asiat on tärkeää huomioida:

 • Tutustu kurssitarjontaan ja esitietovaatimuksiin
 • Rekisteröidy ilmoittautumisjärjestelmään Aimo-palveluun
 • Tutustu maksusääntöihin ja ilmoittaudu kurssille Aimo-palvelussa.
 • Hanki Aalto-tunnukset.
 • Tutustu valitsemasi kurssin opiskelu- ja tenttikäytäntöihin. Seuraa kurssisi verkkosivuja, jotka yleensä ovat Aalto-yliopiston omalla MyCourses-kurssisivustolla.
 • Kurssin päätyttyä tarkista opintosuorituksesi WebOodista ja tarvittaessa tilaa virallinen opintosuoritusote Avoimen yliopiston toimistosta.

Tutustu myös Aalto-yliopiston opiskelutaidot - sivuston sisältöihin, joista voit saada käytännön tukea opiskeluusi.

Hain Aalto-yliopistoon keväällä valintakokeen kautta, mutta en tullut valituksi. Miten voin edistää opintojani Avoimen yliopiston kautta?
Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa osia yliopistotutkinnosta. Opintotarjonta koostuu eri oppiaineiden kursseista ja opintokokonaisuuksista.

Avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja voidaan myöhemmin hyväksilukea tutkintoon. Päätös hyväksiluvusta tehdään aina siinä yksikössä, joka myöntää tutkinnon.

Esimerkiksi kauppatieteellisellä koulutusalalla voit ryhtyä suorittamaan Liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvia kursseja, jotka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat suorittavat pääsääntöisesti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Voit suorittaa ne haluamassasi järjestyksessä. Lisäksi voit suorittaa esimerkiksi kieliopintoja, tai muita sellaisia kursseja, jotka haluaisit sisällyttää tulevaan tutkintoosi. Kaikki Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamasi kauppatieteelliset kurssit voidaan liittää kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoosi, mikäli tulet myöhemmin hyväksytyksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisätietoja kohdasta Väylä tutkinto-opiskelijaksi.

Myös tekniikan koulutusalalla voi Avoimessa yliopistossa suoritettujen väylä-opintojen perusteella olla mahdollisuus tulla hyväksytyksi Aalto-yliopiston teknilkan alan tutkinto-ohjelman perustutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mikäli täyttää kevätväylän vaatimukset.

Ota tarvittaessa yhteyttä opintoneuvojiimme (opintoneuvonta.avoin(at)aalto.fi), ja varaa aika henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun.

Mistä saan tiedon Avoimessa yliopistossa tarjolla olevista kursseista?
Ajantasaisimmat tiedot kunkin lukukauden kursseista löydät nettisivuiltamme kohdasta  Kurssit.

Onko luennoilla läsnäolopakko?
Esimerkiksi peruskursseilla ei läsnäolopakkoa välttämättä ole. Joillakin kursseilla, esimerkiksi useimmilla kielten kursseilla vaaditaan läsnäoloa. Joillakin kursseilla voi olla poissa vain hyvin rajallisen määrän. Osa kursseista perustuu luentojen aikana työskentelyyn, ja tällaisissa tapauksissa läsnäolo on välttämätöntä. Myös joihinkin kursseihin kuuluvat harjoitukset saattavat olla pakollisia. Kurssien ensimmäiselle luennolle kannattaa siksi aina osallistua.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun alaan kuuluvilla kursseilla vaaditaan yleensä 80%  läsnäoloa.

Voiko työn ohessa opiskella?
Kyllä voi. Avoimen yliopiston itse järjestämät kurssit pidetään yleensä illalla (tai viikonloppuisin), joten luennoille ehtii vielä työpäivän jälkeenkin. Keväisin ja syksyisin on tarjolla paikkoja myös Aalto-yliopiston eri koulujen tutkinto-opetuksen kursseille, jotka pidetään arkipäivisin klo 8 ja 20 välillä.

Kauanko luentotunti todellisuudessa kestää?
Yhden luentotunnin pituus on 45 minuuttia.

Alkaako luento tasalta, esim. klo 16.00?
Avoimen yliopiston järjestämienkurssien kohdalla ilmoitetaan luennon todellinen alkamisajankohta.

Ensimmäiselle luennolle kannattaa aina mennä ajoissa kuullakseen mahdollisesti sovittavista poikkeavista aloitusajoista.

Haluaisin opintoneuvontaa, mitä teen?
Meille voi soittaa ja kysyä opiskeluun liittyvistä asioista puhelinaikoinamme, laittaa sähköpostia avoin(at)aalto.fi  tai tulla käymään toimiston aukioloaikoina. Ongelmatapauksissa ja väyläopintojen suunnittelussa voi sopia tapaamisajan suunnittelijoiden kanssa, opintoneuvonta.avoin(at)aalto.fi.

Saako avoimen yliopiston opiskelija opiskelijaetuja?
Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista. Opintoihin ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa) eikä opiskelu oikeuta päätoimisille opiskelijoille tarkoitettuihin alennuksiin tai etuisuuksiin.

Voiko avoimessa yliopistossa opiskella menettämättä työttömyyspäivärahaa/ työmarkkinatukea?
On mahdollista tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Asiasta tulee ensin sopia TE-toimiston kanssa. Lisätietoja saat osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Minulla on opiskelua rajoittava vamma/terveydellinen este. Miten minun tulee toimia?
Jos tarvitset erityistä tukea, olethan yhteydessä mieluiten heti kurssin alussa Avoimen yliopiston toimistoon.

 

Ilmoittautuminen

 
Miten kursseille ilmoittaudutaan?
Katso ilmoittautumisohjeet verkkosivujemme ilmoittautuminen - kohdasta.

Pääseekö kursseille helposti?
Opiskelijat valitaan kullekin kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Suurimmalle osalle kursseista on helppo päästä, mutta tietyille kursseille on lähes aina enemmän tulijoita kuin kurssipaikkoja.

Kuinka kauan ilmoittautuminen on mahdollista?
Tarkat ilmoittautumisohjeet kullekin kurssille on kerrottu kurssikuvauksien maksullisuus - kohdassa. Kurssikuvaukset avautuvat Opintopolku-palveluun, jossa oikeassa yläkulmassa oleva haku-laatikon maininta "Jatkuva haku" koskee kuluvaa lukukautta, ei yksittäisen kurssin tilannetta.

Voiko kursseja vaihtaa vielä ilmoittautumisen jälkeen?
Ei voi. Kurssi täytyy peruuttaa ja toiselle kurssille ilmoittautua normaalien perumis- ja ilmoittautumiskäytäntöjen mukaan. Kurssin peruuttamisohjeet löytyvät www-sivuiltamme kohdasta Maksut ja peruutusehdot.

Miksi kurssille ei voida ottaa lisää opiskelijoita, vaikka sinne näyttäisi mahtuvan?
Useiden kurssien luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, joten joillakin luentokerroilla salissa voi olla vapaita istumapaikkoja. Se ei automaattisesti tarkoita sitä, että kurssilla on tilaa.

Jaamme kurssipaikat opettajan kanssa sovitun enimmäismäärän mukaan. Osallistujien enimmäismäärään vaikuttavat käytettävissä olevan tilan lisäksi kurssin tyyppi ja opetustapa. Osa kursseista perustuu vuorovaikutukseen, jolloin ryhmät ovat usein pieniä. Osa kursseista taas perustuu luentojen kuuntelemiseen, jolloin ryhmäkoko voi olla suuri.

Voinko päästä varasijalta jonon ohi kurssille, koska olen hakemassa Avoimen yliopiston opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi, ja minulta puuttuu yksi tietty kurssi?
Jonon ohi ei voi päästä, sillä avoimen yliopiston opetuksen täytyy olla tasapuolisesti tarjolla kaikille. Emme siis voi asettaa ketään opiskelijaa parempaan asemaan edes siitä syystä, että jokin kurssi on opiskelijalle tarpeellinen vaikkapa Avoimen yliopiston opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakemisen takia.

Voit kuitenkin ottaa yhteyttä Avoimen yliopiston toimistoon, jotta voimme yhdessä käydä läpi kaikki mahdollisuutesi kurssin suorittamiseksi.

Voinko mennä täydelle kurssille niin, että teen vain harjoitukset ja tentin?
Jos kurssi on suunniteltu siten, että siihen kuuluu luennoilla käyminen, emme voi tarjota kurssia ilman mahdollisuutta luennoilla käymiseen. Emme pysty seuraamaan sitä, kuka todella käy luennoilla ja kuka ei, ja siksi emme voi ottaa kursseille opiskelijoita enimmäismäärien yli. Pahimmassa tapauksessa kaikki ilmoittautuneet eivät mahtuisi saliin. Sen sijaan on opiskelijan oma asia haluaako hän käydä luennoilla, sillä useimmiten luennoilla ei ole läsnäolopakkoa.

Voiko Avoimen yliopiston kurssien luentoja tulla kuuntelemaan, vaikka ei ole ilmoittautunut kurssille?
Ei voi. Avoimien yliopistojen opetukseen voi osallistua taustaan katsomatta, mutta tämä edellyttää kurssipaikan saamista, koska kurssien osallistujamäärät ovat rajoitetut.

Opintoasianhallinnosta aiheutuvien kustannusten on jakauduttava tasaisesti kaikille osallistujille, emmekä siis voi ottaa ”vapaamatkustajia”.

 

Aimo-palvelu


En muista salasanaani Aimo-palveluun
Saat uuden salasanan sähköpostiisi Aimo-palvelun etusivun "kirjaudu sisään palvelun tunnuksella ja salasanalla" linkin kautta ja edelleen kohdasta "unohditko salasanasi".

Haluamani kurssi ei näy Aimo-palvelun ilmoittautumislomakkeella
Tarkasta kurssikuvauksesta, että kurssin ilmoittautumisaika on käynnissä. Päivitä selaimen näkymä refresh-näppäimestä (f5).

Saan Aimo-palvelussa ilmoituksen "lomakkeessa on puutteita"
Tarkasta, että olet valinnut pakolliset luento- ja harjoitusryhmät. Kokeile toisella selaimella tai kokonaan toisella koneella tai päivitä uusin versio selaimesta. Jos mikään ei auta, tule tekemään ilmoittautuminen avoimen yliopiston toimistolle.

Aimo-palvelussa ei näy jokin kenttä tai nappi
Kokeile toisella selaimella tai kokonaan toisella koneella tai päivitä uusin versio selaimesta. Jos mikään ei auta, tule tekemään ilmoittautuminen avoimen yliopiston toimistolle.

Ilmoittautumiseni näkyy vanhentuneena Aimo-palvelussa 
Ilmoittautumisesi ei ole onnistunut. Tee uusi ilmoittautuminen. Jos maksoit ilmoittautumisesi mutta status Aimo-palvelussa näkyy vanhentuneena, ota yhteyttä avoimen toimistoon. Ilmoittautuminen vanhentuu, jos vietät verkkopankissa yli 20 minuuttia tai et palaa verkkopankista takaisin Aimo palveluun.

Lähettääkö Aimo-palvelu viestin onnistuneesta ilmoittautumisesta?
Kyllä. Jos et saa viestiä, järjestelmässä on vikaa ja ole yhteydessä. Kerro viestissäsi Aimo-palvelun
kyseiseen ilmoittautumiseen liittyvä tunnistenumero. Voit myös tarkistaa itse Aimo-palvelun Omat asiointi > Seuranta - kohdasta ilmoittautumisesi tilanteen. "Käsitelty"-status kertoo onnistuneesta ilmoittautumisesta.

Voinko tunnistautua Aimo-palveluun kurssi-ilmoittautumisenkin jälkeen?
Voit. Verkkopankkitunnistautuminen on mahdollista tehdä myös jälkeenpäin. Kirjaudu käyttäjätunnuksellasi järjestelmään ja tunnistaudu kohdassa "järjestelmä" ja "Käyttäjätiedot".

Miten ilmoittaudun tenttiin Aimo-palvelun kautta?
Tentteihin ilmoittaudutaan Aimo-palvelussa kohdasta "Oma asiointi" "Ilmoittautuminen" lomakkeella
Tentti-ilmoittautuminen (tentit ajalla 1.1.-30.6.20xx) tai Tentti-ilmoittautuminen (tentit ajalla 1.7.-31.12.20xx). Tentti-ilmoittautuminen on jaettu Aimo-palvelussa siten vuoden aikana kahteen eri jaksoon.

Tentti-ilmoittautuminen tulee tehdä samalla käyttäjätunnuksella kuin alkuperäinen kurssi-ilmoittautuminen. Jos järjestelmästä tulee ilmoitus ”Et ole rekisteröitynyt tenttiin liittyvälle kurssille”, niin tämä tarkoittaa yleensä sitä, että ilmoittautuminen kurssille on tehty eri käyttäjätunnuksella kuin tentti-ilmoittautuminen.

Omia ilmoittautumisia voi seurata kohdasta Oma asiointiSeuranta.

 

Maksut
 

Saako Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelija alennusta kursseista?
Lukukausikohtaisista maksuista löytyy tietoa maksut -kohdasta.

Saavatko muiden yliopistojen opiskelijat tai JOO-opiskelijat alennusta kursseista?
Eivät saa.

Saako työtön alennusta kursseista?
Ei saa.

 

Tentit ja muut kursseihin liittyvät suoritukset

 

Onko mahdollistaa suorittaa kurssi jotenkin muutoin kuin kurssikuvauksessa kuvaillulla tavalla?
Ei voi. Kurssikuvauksessa kerrottaan kurssin suoritustavat. Kurssin opettaja antaa kurssiin kuuluvista tehtävistä tarkat ohjeet, joita on noudatettava.

Onko kurssiin kuuluva tentti pakko suorittaa?
Kyllä, jotta voit saada kurssista virallisen suorituksen tai todistuksen. Tentti ei ole kurssista irrallinen tapahtuma vaan se vahvistaa opiskelijan oppimista. Asioiden kertaaminen tenttiin auttaa opiskelijaa hahmottamaan kurssin kokonaisuuden ja muistamaan opitut asiat paremmin. Tenttiarvosana kertoo myös opiskelijalle, miten hyvin hän on sisäistänyt ja oppinut kurssilla käydyt asiat. Tentin suoritettuaan opiskelija voi saada Aalto-yliopiston suoritusotteen, jolla hän voi osoittaa osaamistaan.

Onko tentti suullinen vai kirjallinen?
Kuulustelut ovat yleensä aina kirjallisia. Poikkeuksena ovat joidenkin kielten kurssit, joissa arvosana saattaa muodostua osittain tai kokonaan suullisten testien perusteella. Tämä ja muut poikkeukselliset käytännöt käyvät ilmi kurssikuvauksesta.

Missä tentti pidetään ja milloin se alkaa?
Aalto-yliopiston avoimen yliopiston eri koulutusaloilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä joten tarkista ensin mihin alaan kurssisi kuuluu ja katso tarkat tenttiohjeet ko. alan sivuilta

Saako tentistä myöhästyä?
Saavu tenttitilaisuuteen aina ajoissa. Jos kuitenkin myöhästyt, sisään pääsee vielä 30 minuutin ajan ilmoitetusta tentin alkamisajankohdasta. Sen jälkeen et enää pääse sisälle tenttisaliin. Joissain tenteissä myöhästyminen ei ole sallittua.

Täytyykö tentteihin ilmoittautua erikseen?
Kaikkiin kurssien tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 7 päivää ennen tenttiä. Aalto-yliopiston avoimen yliopiston eri aloilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä, joten tarkista ensin, mihin alaan kurssisi kuuluu, ja katso tarkat tenttiohjeet ko. alan sivuilta

Montako kertaa tentin voi uusia?
Uusia voi pääsääntöisesti kaksi kertaa. Useimmiten kurssia (johon kuuluu tentti) kohden pidetään kolme tenttiä, mutta joillakin kursseilla vain kaksi.  Jos kurssia ei saa suoritettua siihen kuuluvien tenttikertojen kuluessa, täytyy ilmoittautua uudestaan kurssille.

Voiko osakokeen uusia?
Ei voi.

Voiko kurssiin liittyvän harjoitustyön/raportin/oppimispäiväkirjan uusia?
Ei voi. Jos haluat korottaa kurssin arvosanaa, niin ilmoittaudu uudelleen seuraavan kauden kurssitoteutukseen (jos kurssi on tarjonnassa).

Voiko kurssiin kuuluvaa tenttipäivää siirtää henkilökohtaisesti sopivampaan aikaan?
Ei voi.

Voiko tenttiä useamman tentin samanaikaisesti?
Voi, mutta kannattaa tehdä enintään kaksi tenttiä tilaisuutta kohden. Tenttejä ei voi tehdä samanaikaisesti, eli ensimmänen tentti on palautettava, jotta saa toisen tentin tehtäväkseen.

Mistä näkee tenttitulokset?
Tenttitulokset löydät WebOodista. Jotkut opettajat voivat ilmoittaa tenttituloksia kurssin MyCourses- kurssisivulla. Opettajalla on aikaa korjata tentti enintään 4 viikkoa tenttipäivästä laskien (tai viimeisestä harjoitusten jättöpäivästä).

Mitä tentissä pitää olla mukana?
Kirjoitusvälineet ja virallinen henkilöllisyystodistus. Tentissä voi opettajan ohjeistuksen perusteella olla mukana sanakirja tai laskin. Jos näitä saa käyttää, tenttipaperissa pitää olla merkintä asiasta.

Miten laskimia käytetään avoimen yliopiston kauppatieteen tenteissä ?
Jos kurssin tentissä tarvitaan laskinta, voi aina käyttää avoimen yliopiston laskimia. Opettaja voi sallia myös omien laskinten käytön. Opettaja merkitsee tenttikysymyspaperiin saako tentissä käyttää laskimia ja ovatko omat laskimet sallittuja. Tentissä noudatetaan kysymyspaperissa olevaa tietoa tai tenttivalvojien ohjeita.

Avoimen yliopiston tenteissä käytetään joko Casio fx-115MS funktiolaskinta tai Casio fx-85ES PLUS funktiolaskinta.

Mitä tentissä ei saa olla mukana?
Tenttisaliin mentäessä on kaikki muut tavarat paitsi kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus (tentistä riippuen joskus myös sanakirja tai laskin) jätettävä salin ovelle tai seinustoille,  myös matkapuhelimet.

Voinko tehdä muiden yliopistojen tenttejä Aalto-yliopiston avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa?
Avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa ei voi suorittaa muiden oppilaitosten tenttejä. Se voi olla mahdollista Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa.

 

Arvosanan oikaisu


Mielestäni osasin todella hyvin tentissä, mutta sain kuitenkin alhaisen arvosanan. Mitä voin tehdä?
Jos opiskelija ei ole tyytyväinen saamaansa arvosanaan, niin hänen kannattaa olla yhteydessä kurssin opettajaan välittömästi saatuaan tietoonsa arvosanan.  Jos opiskelijalla ei ole tiedossa opettajan yhteystietoja, hän saa ne avoimen yliopiston toimistosta. Opettaja on velvollinen selostamaan käyttämänsä arvosteluperusteet ja miten hän on soveltanut niitä ao. opiskelijaan.
 
Jos opiskelija ei ole yhteydenoton jälkeenkään tyytyväinen opettajan antamaan arvosteluun, niin hän voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.
 
Opettajan päätökseen tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnön tulee olla perillä määräpäivänä kirjaamon aukioloajan päättymiseen (kello 15) mennessä, osoite:

Aalto-yliopiston tutkintolautakunta
Kirjaamo
PL 11000
00076 AALTO
kirjaamo [at] aalto [dot] fi

Oikaisupyynnössä on mainittava seuraavat asiat:

- Opiskelijan nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
- Tieto siitä, milloin opiskelija on saanut päätöksestä tiedon
- Päätös (mukana kurssin ja opettajan nimi)
- Mitä muutosta opiskelija hakee päätökseen
- Oikaisupyynnön perusteet (mukana kopiot sellaisista asiakirjoista, joihin
   opiskelija vetoaa, jollei niitä ole jo toimitettu Aalto-yliopistolle).

 

Opiskeluun liittyvät käytännön asiat


Lähetetäänkö ilmoittautuneille kutsukirje kurssille?
Ei lähetetä. Aimo-palvelun kautta saat automaattisesti lähetetyn viestin onnistuneesta ilmoittautumisesta heti ilmoittautumisen jälkeen.

En pääse ensimmäiselle luennolle, mitä teen?
Kielten ryhmissä ja muissa pienissä ryhmissä pitää ilmoittaa opettajalle etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse, että olet tulossa kurssille, mutta et pääse ensimmäiselle luennolle, jotta kurssipaikkaasi ei anneta jollekin toiselle. Huom. joillakin kursseilla on ehdoton vaatimus olla paikalla ensimmäisellä luennolla. Ensimmäisellä luennolla käsitellään usein käytännön järjestelyihin, kurssimateriaaleihin ja -vaatimuksiin liittyviä asioita, joista saat tiedon joko opettajalta tai muilta opiskelijoilta.

En pääse tietylle luennolle. Mistä saan siellä jaetun materiaalin?
Materiaalit ovat joko kurssien verkkosivuilla tai opettajilla. Avoimen yliopiston toimistossa ei yleensä ole kurssimateriaaleja.

Mistä saan kurssikirjat?
Aalto-yliopiston kirjastot ovat kaikkien käytettävissä, ja sieltä löytyvät kaikki kurssikirjat. Kirjastojen kurssikirjat ovat erittäin suosittuja, joten kannattaa lainata/varata kirja ajoissa. Kirjoja voi etsiä myös esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastoista tai Helsingin yliopiston kirjastosta.

Monet kurssikirjoista löytyvät myös esimerkiksi Hankenin kirjastosta tai Helsingin yliopiston kirjastosta.

Miten opintosuoritukset arvostellaan?
Opintosuoritukset arvostellaan, joko  arvosanoilla 5 (korkein), 4, 3, 2, 1 (0=hylätty) tai asteikolla hyväksytty (hyv) / hylätty (hyl).

Saanko kurssin jälkeen todistuksen?
Kyllä, saat halutessasi opintosuoritusotteen. Siitä näkyvät arvosanoineen kaikki kurssit, jotka olet suorittanut. Voit tilata virallisen opintosuoritusotteen tai käydä hakemassa sen Aalto-yliopiston avoimen yliopiston toimistosta aukioloaikoina, jolloin sen saa heti mukaan. Opintosuoritusotteen saa myös englanninkielisenä.

Jos olet suorittanut jonkin aineen sivuopintokokonaisuuden ja haluat siitä todistuksen, voit tilata opintokokonaisuudesta todistuksen. Tarvittaessa ole yhteydessä Avoimen yliopiston toimistoon. Opintokokonaisuuden todistus tilataan kyseisen aineen laitokselta.

Olen ilmoittautunut kurssille ja minulla on Aalto-käyttäjätunnus mutta en pääse kurssin MyCourses - verkkoympäristöön. Mitä voin tehdä?
Ota yhteyttä Avoimen yliopiston toimistoon. Sinulla saattaa olla vanha kirjoiltapoissa - status voimassa Aalto-yliopistossa (tai Aaltoa edeltäneissä korkeakouluissa), joka estää Aalto-käyttäjätunnuksen normaalin toiminnan.

 

Väylä kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi

 

Miten Avoimen yliopiston kautta voi päästä Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi?
Opiskelijan pitää suorittaa Avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopisteen laajuiset, määrätyt opinnot, joilla hän saa oikeuden hakea Avoimen yliopiston väylän kautta kauppatieteiden maisterin tutkintoon tähtääväksi tutkinto-opiskelijaksi. Ks. tarkemmin vaadittavista opinnoista kohdasta Väylä tutkinto-opiskelijaksi.

Hakukriteerit vahvistetaan vuosittain.

Lisätietoja kauppatieteellisistä tutkinnosta ja opiskelijavalinnoista.

Riittääkö vaadittava opintojen vähimmäiskeskiarvo, jotta voi päästä tutkinto-opiskelijaksi?
Väylän kautta hakemiseksi vaadittavien opintojaksojen (vähintään 60 op) opintopisteillä painotetun kurssiarvosanojen keskiarvon täytyy olla vähintään 3,50. Mikäli hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia paikkoja, karsinta tehdään keskiarvon perusteella. On todennäköistä, että keskiarvolla 3,5 ei tule valituksi tutkinto-opiskelijaksi, koska hakijoita on luultavasti enemmän kuin 20 ja kilpailutilanteessa keskiarvoraja yleensä nousee.

Väyläopinnoissa kannattaa yrittää saada jokaisesta kurssista mahdollisimman hyvä arvosana.

Kuinka monta Avoimen opiskelijaa väylän kautta voidaan ottaa vuosittain Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi?
Väylä Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi on ollut käytössä vuodesta 1998. Päätös väylän koosta tehdään vuosittain syksyllä.

 • Vuosina 2011-2017 väylän koko on ollut 20 henkeä. Vuonna 2018 väylän koko Helsinkiin oli 22.
 • Vuosina 2007-2010 väylän koko oli 30 henkeä.
 • Vuosina 2005-2006 väylän koko oli 35 henkeä.
 • Vuosina 2003-2004 väylän koko oli 30 henkeä.
 • Vuosina 1998-2002 väylän koko oli 15 henkeä.

Kuinka paljon Avoimen opiskelijoita hakee vuosittain väylän kautta Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi?

 • Hakutilastoja Aalto-yliopiston valintasivuilla vuosilta 2006-2017
 • Vuodesta 2014 eteenpäin valintatilanne ei ole vertailukelpoinen 2013 ja aiempien vuosien kanssa. Sekä kauppatieteen kandidaatin että maisterin tutkintojen rakenteet ja sisältö muuttuivat 1.8.2013. Myös väylään vaadittavat opinnot muuttuivat täysin ja vuoden 2014 valinnassa hakivat ensimmäistä kertaa uudistetuin vaatimuksin opintonsa suorittaneet.
 • Ajalta 1998-2006 valintatietoja: Vuonna 2006 kelpoisia hakijoita oli 23, joista kaikki valittiin. Vuonna 2005 kelpoisia hakijoita oli 36, joista 35 valittiin. Vuonna 2004 kelpoisia hakijoita oli 23, joista kaikki valittiin. Vuonna 2003 kelpoisia hakijoita oli 22, joista kaikki valittiin. Vuonna 2002 sisään otettiin 15 hakijaa. Kelpoisia hakijoita oli 23, jolloin valinta jouduttiin tekemään arvosanojen sekä muiden hakukriteerien perusteella. Vuoteen 2001 asti hakijoita, jotka ovat suorittaneet vaadittavat kurssit, oli aina vähemmän kuin paikkoja, joten kaikki kelpoiset hakijat pääsivät tutkinto-opiskelijoiksi.

Voiko väyläopinnot suorittaa yhdessä lukuvuodessa?

Avoimessa yliopistossa 60 opintopisteen suorittaminen yhden syksyn ja kevään aikana voi olla hyvin haasteellista. Kannattaa huomioida, että kurssitarjonta, tenttien ajoittuminen toukokuussa ja kurssien suuri kysyntä voivat rajoittaa opintojen etenemistä.

Avoimessa yliopistossa ei ole valmista lukujärjestystä väyläopintojen suorittamiseksi. Opiskelija voi itsenäisesti valita kursseja kulloinkin tarjolla olevasta valikoimasta. Vaadittavat kurssit voivat mennä päällekkäin ajallisesti saman lukukauden aikana. Useimpia peruskursseja kuitenkin järjestetään Avoimessa yliopistossa 2-3 kertaa vuodessa iltaopetuskursseina. Pääosin kurssitarjonta toistuu samanlaisena vuosittain.

 

 Muiden yliopistojen opiskelijat


Miten voi lukea hyväksi toisessa yliopistossa Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot?
Muussa yliopistossa suoritetun kurssin hyväksymisestä päättää aina oma yliopisto ja sitä kannattaa tiedustella sieltä ennen kuin ryhtyy suorittamaan kursseja.

Voit tilata suorittamistasi opinnoista virallisen opintosuoritusotteen tai käydä hakemassa sen Aalto-ylipiston avoimen yliopiston toimistosta aukioloaikoina, jolloin sen saa heti mukaan. Yliopistot vaativat usein kurssikuvaukset suoritetuista kursseista, jotta ne voidaan hyväksyä tutkintoon. Tähän tarkoitukseen käy useimmissa tapauksissa kyseisen lukukauden ohjelma, josta kurssikuvaus löytyy. Jos sinulla ei ole enää sen lukukauden ohjelmaa, jolloin suoritit kurssin, voit katsoa löytyisikö kuvaus Vanhoja opinto-oppaita - sivulta tai hakea siitä kopion avoimen yliopiston toimistosta. Opiskelija vie itse suoritusotteensa ja kurssikuvauksen oman yliopistonsa opintotoimistoon tai vastaavaan hyväksilukemista varten.

Olen JOO-opiskelija. Voinko osallistua Avoimen yliopiston kursseille ilmaiseksi?
Et voi. Avoin yliopisto-opetus ei kuulu JOO-sopimukseen. Voit hakeutua Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kursseille normaalin ilmoittautumismenettelyn kautta.

 

Maisteriohjelmiin hakeutuminen ja valmistautuminen
 

Avoimessa yliopistossa ei voi hakeutua maisteriopintoihin vaan sinne haetaan maisterivalinnan kautta. Maisterivaiheessa haetaan tiettyyn koulutusohjelmaan. Maisterivalintaan liittyen hakijoiden tulisi itse perehtyä sen koulutusohjelman kriteereihin, mihin ovat hakemassa. Sitä kautta selviää, mitkä ovat koulutusohjelman vaatimukset.

Hakija voi itse arvioida tarvitseeko koulutusohjelmaan hakeakseen vielä lisää osaamista. Sen perusteella voi miettiä, olisiko avoimen yliopiston opetustarjonnassa jotain sellaista, josta voisi olla hyötyä sen maisterikoulutusohjelman kannalta, johon aikoo hakea.

Maisterihaun sisältöihin voi perehtyä Aalto-yliopiston valintasivuilla. 

Aikaisempien opintojen hyväksilukuasiat käsitellään Aalto-yliopistossa siinä vaiheessa, kun opiskelijalla on tutkinnonsuoritusoikeus, eli niitä ei voida arvioida etukäteen.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 28.06.2018.