Opintososiaaliset edut ja tuet

Kelan opintotuki
Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, ja tämän vuoksi opiskelija ei ole oikeutettu Kansaneläkelaitoksen myöntämään opintotukeen. Koko tutkinnon voi suorittaa vain hakeutumalla tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon.

Aikuiskoulutustuki
Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle tietyin edellytyksin. Katso lisää: www.koulutusrahasto.fi

Opintojen saavutettavuus
Jos opiskelijalla on opiskelua rajoittava vamma tai muu vastaava terveydellinen este, jonka vuoksi hän ei pysty tekemään opintojaan opetussuunnitelmassa ja kurssilla määrätyllä tavalla, korkeakoulun/ avoimen yliopiston tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vaihtoehtoisen suoritusmahdollisuuden järjestämiseksi. Opiskelijaa vaaditaan osoittamaan sama tiedollinen ja taidollinen osaaminen kuin muitakin opiskelijoita. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä esim. tenttitilaisuudessa, ole yhteydessä Avoimen yliopiston toimistoon hyvissä ajoin, mielellään jo heti kurssin alussa.

Omaehtoinen opiskelu työttömänä ja työttömyysturva
Työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Lisätietoja saa TE-toimistosta.

Opintovapaa
Opintovapaalain mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus opintovapaaseen, jos hän on ollut päätoimisessa työsuhteessa vähintään vuoden ajan. Lisätietoja saa Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työnantajan taloudellinen kannuste kolmelle koulutuspäivälle/vuosi/työntekijä
Työnantajan on mahdollista saada työntekijän koulutuksesta verovähennys tai muu taloudellinen kannuste. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden ammatillista osaamista. Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 05.06.2018.